اطلاعات گروه اساتید گروه مسعود احمدوند

نام و نام خانوادگی: مسعود احمدوند
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: m.ahmadvand@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه تا پنج شنبه
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

مسئول اجرايي در پروژه هاي پالايشگاهي به مدت 5 سال عضو سازمان نظام مهندسي و سرپرست کارگاه و ناظر در پروژه هاي ساختماني به مدت 12 سال مشاور آموزشي و پژوهشي رياست دانشگاه ايوان کي به مدت 4 سال مدير کارگاه ها و آزمايشگاه ها به مدت 12 سال مديرگروه عمران به مدت 5 سال