گروه عمران اطلاعات گروه معرفی کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی: مهدی آزادی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: m.azadi@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: همه روزه از ساعت 7:45 تا 14:30
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: تصادفات ترافیکی تقاطعات هم سطح
توضیحات:
     

کارشناسی مهندسی عمران 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری

نظارت بر پروژه های عمرانی تفنگداران نیروی دریایی از سال 87 تا 89

کارشناس گروه مهندسی عمران از سال 89 تا کنون

مسئول کارگاه های دانشگاه ایولنکی از سال 90 تا کنون

 مدرس دروس تخصصی رشته مهندسی عمران از سال 94 تا کنون

استاد مشاور انجمن علمی دانشگاه ایوانکی ازسال 96 تا کنون