اطلاعات گروه اساتید گروه ابوالفضل چمن مطلق

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل چمن مطلق
دانشکده: برق کامپیوتر ومکانیک
گروه آموزشی: مهندسی برق ومهندسی پزشکی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی: شبیه سازی کانال در مخابرات نوری
توضیحات:
     

 • لیسانس مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف

  پروژه کارشناسی:  طراحی و ساخت فعال کننده صوتی

 • فوق لیسانس مهندسی هسته­ای از دانشگاه صنعتی شریف

  پروژه کارشناسیارشد: حل معادلات آهنگیونش لیزر

 • دکتری مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس

                  پایان نامه دکتری: شبیه­سازیکانال در مخابرات نوری فضای آزاد  (Free Space Optical Communication)

  انجام فرصت مطالعاتی در دانشگاه TUGraz اتریش


عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

استاد راهنمای چندین پایان نامه/ رسالهدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

عضو کمیته علمی و داور کنفرانس­هایمهندسی برق و الکترونیک ایران، اپتیک و فوتونیک و ...

همکاری با  چندین مجله ISI و علمی- پژوهشیبه عنوان داور

مجری پروژه ساخت تستر رادار خاص

ناظر بخش اتوماسیون و ابزار دقیق پروژهساخت آبگیر پالایشگاه­های گاز فاز 1، 2 و 3 پارس جنوبی (عسلویه)، ناظر بخشاتوماسیون و ابزار دقیق پروژه بهینه سازی سیستم کنترل و مونیتورینگ تانک­های نفتیپایانه جزیره خارگ، مسئول بخش اتوماسیون و ابزار دقیق شرکت درمناقصات پروژه­های نفت و گاز: ایستگاه­های تقویت فشار نفت لوله ری- تبریز، ایستگاهتقویت فشار شهید چمران اهواز، پروژه ساخت آبگیر پتروشیمی مبین (عسلویه) و ...

تدریس دروسالکترونیک، فیزیک الکترونیک، تکنیک پالس و مدارهای مجتمع ، آزمایشگاههای مدار واندازه گیری، الکترونیک1و2، 3 و...در مقطع کارشناسی، الکترونیک نوری، تکنولوژیساخت و فناوری قطعات نیمه هادی، مباحث ویژه، سمینار و پایان ­نامه­هایدانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد

 


 

 • مقاله علمی- پژوهشی منتشر شده در مجلات ISI  و علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشریه

تاریخ انتشار ( ماه-سال) یا شماره و تاریخ گواهی پذیرش

ج- نمایه علمی معتبر

اسامی همکاران به ترتیب  ( شامل نام متقاضی )

سال

شماره

1

Analysis of low-loss hybrid silicon plasmon waveguide for telecommunications applications

OPTIK

آلمان

2854-2857-

2015

126

2015

ISI

1-     ابوالفضل چمن مطلق

2

Superdefect Photonic Crystal  Filter Optimization Using Grey Wolf Optimizer

IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS

آمریکا

2355-2358

27

22

2015

ISI

1- ابوالفضل چمن مطلق

3

Analysis of link availability and capacity in multiple-input/single-output-BoseChaudhuriHocquenghem FSO systems under various turbulence conditions with pointing errors

 

IET

 

انگلستان

1305-1312

11

8

2017

ISI

1-     حمید خدادادی (دانشجو)

2- محمد حسین قزل ایاغ(راهنمای اول)

3- ابوالفضل چمن مطلق (راهنمای دوم)

4

شبیهسازی الگوریتم بهینه FSM  در سیستمهای ردگیری خودکار جهت پایدارسازی لینک های امن مخابرات نوری فضای آزاد

علوم و فناوری­های پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ایران

69-61

2

1

بهار 1393

علمی پژوهشی

1- مجید فیضی (دانشجو)

2 ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

5

طراحی یک سامانه مخابرات نوری فضای آزاد و ارزیابی عملکرد آن در مواجه با پدیدههای جوی

علوم و فناوری­های پدافند الکترونیکی و سایبری  دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ایران

89-98

4

4

1395

علمی پژوهشی

 1- حمید خدادادی دانشجو

2-محمد حسین قزل ایاغ(راهنمای اول))

3- ابوالفضل چمن مطلق (راهنمای دوم)

6

كاهش اثرات آشفتگي جريان هوا در مخابرات نوري فضاي آزاد با بهكارگيري كد هاي فضا- زمان بر اساس ساختار چند چشمهاي

علوم و فناوریهای پدافند غیر عامل

ایران

231 - 237

4

3

1392

علمی پژوهشی

- حمید خدادادی دانشجو

2-محمد حسین قزل ایاغ(راهنمای اول)

3-حسین خالقی بیزکی

3- ابوالفضل چمن مطلق (راهنمای دوم)

 

7

حذف نويز از تصاوير مادونقرمز با استفاده از تبديل موجك و فيلترهاي حوزة مكان

فصلنامه صنايع الكترونيك

ایران

135 - 146

 

8

1

بهار 1396

علمی پژوهشی

1- علي محمودي گردهرشت (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنمای اول)

2-       علي ناصري (راهنمای دوم)

4-مهدي نصيري (مشاور)

8

تحلیل و طراحی یک اسیلاتور بسیار کم نویز در تکنولوژي CMOS

فصلنامه صنايع الكترونيك

ایران

41 - 51

5

4

زمستان 1393

Thomson

Reuter (ISI)

1- امیر نیک پیک

2- عبدالرضا نبوي

3- ابوالفضل چمن مطلق

9

طراحی یک میکسر گیلبرت خطی مستقل از بایاس با پهنای باند و بهره بالا در باند K

فصلنامه صنايع الكترونيك

ایران

40-31

6

4

زمستان 94

علمی پژوهشی

1- محمد بیگیزاده

2- ابوالفضل چمن مطلق

10

Alternation Relationships Regarding Architecture for Dense Multiplexing, Reconfigurable Systems and Based on avelength Division, Design, and Simulation of ROADM-Based DWDM

International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering

هند

1138-1148

5

5

2014

ISC

1- احسان خنجی

2- ابوالفضل چمن مطلق

2- علی زارعی محمودآبادی

11

Flexible Architectures for Optical Transport Nodes and Networks and ROADM Design for Mesh Optical Networks with Colorless and Directionless Specification

International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering

هند

1149-1157

5

5

2014

ISC

1- علی زارعی محمودآبادی

2- ابوالفضل چمن مطلق

3- احسان خنجی

12

The Performance of Error and Outage Capacity in SIMO and MISO FSO Links

International Journal of Computer Science and Telecommunications

انگلستان

36-40

3

7

2012

ISC

1- مهدی مفیدی (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق(استاد راهنما)

3-ناهید مفیدی

13

AUTOMATIC RECOGNITION OF THE LICENSE-PLATE LOCATION BASED ON OPTICAL FLOW AND NEURAL NETWORKS FOR ARABIC AND FARSI CHARACTERS

 

 International Journal of Advances in Engineering & Technology

هند

364-372

5

2

2013

ISC

1- محمد رحیمی

2-امین بهرامی

 3- ابوالفضل چمن مطلق

 

 

 

 

 

 • مقالات علمی ترویجی

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

شماره نشریه

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی )

 

 

 

1

ارائه روش نوین برای محافظت از اهداف هوایی در برابر سامانه ردیاب دو کانال IR/UV

فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل

سال هشتم- شماره 1- بهار 96 پیاپی 29      ص 70-59

1-    علی هاشمیپور (دانشجو)

2-    ابوالفضل چمن مطلق(راهنما)

3-     -عباس نجفيپور(مشاور)

 

2

برآرود تاثیرات سایز  لنز گیرنده بر نرخ خطا در سیستمهای محابرات نوری فضای آزاد امن

فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل

سال دوم- شماره 3- تابستان و پائیز 90 پیاپی 7  ص 35-29

1- مهدی مفیدی(دانشجو)

                2-ابوالفضل چمن مطلق(راهنما(

3

بهبود روش  MFCC براي تشخيص گوينده  در عمليات جاسوسي

فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل

سال چهارم- شماره 4-زمستان 92 پیاپی 16  ص 18-13

1-ابوالفضل چمن مطلق

2-عباس نجفيپور

 

 

 • تعدای از مقالات ارائه شده در کنفرانسهای معتبرداخل و خارج کشور

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

كشور

شهر

1

هجري شمسي

همایش هنطقه ای علوم کاهپیوتر ، ههنذسی کاهپیوتر و فناوری اطلاعات

ایران

دورود

معرفی یک الگوریتم بهینه مکان یابی پلاک خودرو و تشخیص ارقام و حروف آن با استفده از شبکه عصبی هاپفیلد

1-  محمذ رحیمی(دانشجو)

2-ابوا لفضل چمن مطلق

3-جو اًد عرب(دانشجو)

4- سید محمد مصطفوی

 

 

روز

ماه

سال

12

3

91

2

هجري شمسي

چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

ایران

کرمانشاه

برآورد تاثیر سایز لنز گیرنده بر نرخ خطا (BER) در مخابرات نوري فضاي آزاد و تخمین یک سایز بهینه

1- مهدي مفیدي (دانشجو)

2-ابوا لفضل چمن مطلق (90%)

روز

ماه

سال

15

6

1390

3

میلادی

20th Iranian Conferance on Electrical Engineering

(ICEE2012)

ایران

تهران

Error and Channel apacity Analysis of SIMO and MISO Free-Space Optical Communications

1- مهدي مفیدي (دانشجو)

2-ابوا لفضل چمن مطلق (90%)

روز

ماه

سال

15

May

2012

4

میلادی

پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

ایران

تهران

پشتیبانی از شبکه های مخابراتی توسط سیستم­های مخابرات نوری فضای آزاد

1- مهدي مفیدي (دانشجو)

2-ابوا لفضل چمن مطلق (90%)

روز

ماه

سال

3

9

1390

5

هجري شمسي

8th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (IEEE)

Poland

Poznan

Error Performance of SIMO and MISO FSO Links over Weak and Strong Turbulent Channels

1- مهدي مفیدي (دانشجو)

2-ابوا لفضل چمن مطلق (90%)

روز

ماه

سال

20

July

2012

6

هجري شمسي

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

گناباد

بررسی و ردگیری خودکار جهت پایدارسازی لینکهای مخابراتی نوری در فضای آزاد

1- مجید فیضی (دانشجو)

2-ابوا لفضل چمن مطلق (90%)

روز

ماه

سال

8

6

91

7

هجري شمسي

همایش هنطقه ای علوم کاهپیوتر ، ههنذسی کاهپیوتر و فناوری اطلاعات

ایران

دورود

معرفی یک الگوریتم بهینه مکان یابی صورت در تصاویر رنگی

1-امین بهرامی(دانشجو)

2-ابوا لفضل چمن مطلق

3-محمد رحیمی(دانشجو)

4- علیرضا بهدل(دانشجو)

 

روز

ماه

سال

12

3

91

8

هجري شمسي

4th International Conference on Nanostructures (ICNS4)

ایران

کیش

The Effect of Edge Roughness on Transport

Properties of Graphene Nanoribbons

1-آرش یزدانپناه

2- مرتضی فتحی پور

3-ابوا لفضل چمن مطلق

روز

ماه

سال

13

March

2012

9

هجري شمسي

سومین همایش سراسری کابردهای دفاعی علوم نانو

ایران

تهران

شبیه سازی لیزرهای حلقوی نیمه هادی ساختار نامتجانس با تحدید جداگانه

1-  ساسان محمدیان

2- -ابوا لفضل چمن مطلق

3- کامبیز عابدی

روز

ماه

سال

6

9

92

10

هجري شمسي

دومین همایش سراسری کابردهای دفاعی علوم نانو

ایران

تهران

بررسی اثر حرارت در لیزر چاه کوانتومی با ساختار نامتجانس

1-  ساسان محمدیان

2- - کامبیز عابدی

3-ابوا لفضل چمن مطلق

روز

ماه

سال

25

11

90

11

هجري شمسي

دومین همایش سراسری کابردهای دفاعی علوم نانو

ایران

تهران

تحلیل عددی رسانایی ویژه نانونوار های گرافن در حضور پراکندگی ناشی از ناهمواریهای لبه ها

 

1-  آرش یزدانناه

2- -ابوا لفضل چمن مطلق

 

روز

ماه

سال

26

11

90

12

هجري شمسي

دومین همایش سراسری کابردهای دفاعی علوم نانو

ایران

تهران

تحلیل و طراحی آشکارساز فرو سرخ نقطه کوانتومی آرایه ای با کانون صفحه ای

1-  علی میر

2- -ابوا لفضل چمن مطلق

 

روز

ماه

سال

25

11

90

13

هجري شمسي

اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری عمران، معماری، برق و مکانیک ایران

ایران

گلستان

کاهش اثرات نویز محیط در سامانه هاي PID تجاري جهت تشخیص حرکت خودرو

1- رضا گودرزی (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

3- حبیب اله اعلمی (مشاور)

روز

ماه

سال

27

9

1393

14

هجري شمسي

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

تهران

تخمین ظرفیت لینک نوری فضای آزاد در کانالتوربولنسی جوی ضعیف

1- بیژن نجف زاده (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

روز

ماه

سال

28

5

1393

15

هجري شمسي

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

تهران

توصيف خصوصيبت توري فيبر براگ و بهينه سازي همراه با شاخصه های  بازتابش

1- سعید مجرد (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

روز

ماه

سال

29

5

93

16

هجري شمسي

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

تهران

طراحی و ساخت لینک مخابرات لیسری فضای آزاد بین یک سامانه ثابت و یک سامانه متحرک

1- فرشاد لاری (دانشجو)

2-محمد حسین قزل ایاغ (راهنما)

3-    ابوالفضل چمن مطلق (مشاور)

روز

ماه

سال

28

5

1393

18

هجري شمسي

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

گناباد

افزایش برد و برداری نمودن سامانه های تجاری تشخیص اجسام متحرک

1- رضا گودرزی (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

3- حبیب اله اعلمی (مشاور)

روز

ماه

سال

29

5

92

19

ميلادي

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

گناباد

طراحی یک سیستم مخابرات نوری فضای آزاد در طول موج 650 با برد کوتاه

1- بیژن نجف زاده (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

روز

ماه

سال

30

5

92

20

هجري شمسي

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

گناباد

شبیه سازی و تحلیل انتشار سیگنال های پیوسته و پالس ها در جهات یکسو و مخالف در تقویت کننذه نوری نقطه کوانتومی

1-سعید پهلوان

2-وحید احمدی

3-  ابوالفضل چمن مطلق

روز

ماه

سال

31

5

92

21

هجري شمسي

کنفرانس منطقه ای روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

ایران

صفاشهر

طراحی لینک مخابراتی هیبرید FSO/RF با قابلیت دسترسی مناسب در شرایط بد آب و هوایی

1- بیژن نجف زاده (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

روز

ماه

سال

6

12

92

17

هجري شمسي

نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

ایران

زاهدان

کاهش زاویه واگرایی لیزرهای نیمه هادی با استفده از میکرو ساختارهای نیمه هادی

 

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- آرش یزدانپناه

روز

ماه

91

4

11

91

22

هجري شمسي

نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

ایران

زاهدان

شبیه سازی و تحلیل انتشار سیگنال ها در حالت تک مد و چند مددر تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی

1-سعید پهلوان

2-وحید احمدی

3-  ابوالفضل چمن مطلق

روز

ماه

سال

3

11

91

23

هجري شمسي

نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

ایران

زاهدان

تابع دی الکتریک تحلیلی برای نانو لوله­های کربنی چند دیواره تحت امواج قطبش مغناطیسی

1-  یاسر شمس اللهی

2- محمد کاظم مروج فرشی

3- مجید ابن علی

4- ابوالفضل چمن مطلق

روز

ماه

سال

5

11

91

24

هجري شمسي

Third national Congress of Hematology

ایران

یزد

Design, Implementation and Localization of a Typical Laboratory Osmometer for Measurement of Osmolality in the Body Fluid Solutes in Urine and Blood of Patients

1-عرفان دژاگه

2- ابوالفضل چمن مطلق

3-محسن حمید پور

روز

ماه

سال

19

November

2013

25

هجري شمسي

دومين کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

ایران

تهران

بررسی اثرات چاه کوانتومی در لیزرهای حلقوی چاه کوانتومی

1-  ساسان محمدیان

2- -ابوا لفضل چمن مطلق

3- کامبیز عابدی

 

روز

ماه

سال

 

18

10

92

 

26

هجري شمسي

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ايران

ایران

شیراز

آناليز عددي موجبرهاي نوری هيبريدي سيليكون-پلاسموني كم اتلاف و موجبرهاي فلز پلاسموني در ساختارهاي شبه مسطح

1- ماجد اكبري

 2- ابوا لفضل چمن مطلق

 

 

روز

ماه

سال

 

8

11

92

 

27

هجري شمسي

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ايران

ایران

شیراز

پاسخ فرکانسی لیزر حلقوی نیمه هادی

1-  ساسان محمدیان

2- -ابوا لفضل چمن مطلق

3- کامبیز عابدی

4- سعید گل محمدی

 

روز

ماه

سال

 

9

11

92

 

28

هجري شمسي

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ايران

ایران

شیراز

ماده ی هطلقا تاریک با استفاد از آرایه ی نانولوله هلی کربنی با چگالی کم

1-  یاسر شمس اللهی

2- محمد کاظم مروج فرشی

3- ابوالفضل چمن مطلق

 

روز

ماه

سال

 

10

11

92

 

29

هجري شمسي

International Conference on

Electrical and Computer Engineering (ICECE2013)

Turkey

Istanbul

Design of Infrared Filter Based on Periodic Array of Metallic Nano-Slits

1-علیرضا مبینی

2- وحید احمدی

3-ابوالفضل چمن مطلق

 

روز

ماه

سال

 

26

September

2013

 

30

هجري شمسي

همایش سراسری پهبادها در نبرد ناهمگون

 

ایران

تهران

پیاده سازی نرم افزاری یک الگوریتم جامع مدیریت پرواز برای هدایت و کنترل خودکار

1- ابراهیم امینی

2- ابوالفضل چمن مطلق

3- مصطفی عسکری

 

روز

ماه

سال

 

18

2

92

 

31

هجري شمسي

بیست ویکمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ایران

مشهد

بررسی روش هاي برقراري ارتباط بدون سیم در شبکه هاي نسل آینده

1- حمیدرضا خدادادی (دانشجو)

2- محمد حسین قزل ایاغ (راهنمای اول)

3- - ابوالفضل چمن مطلق (راهنمای دوم)

 

روز

ماه

سال

 

24

2

92

 

32

هجري شمسي

بیست ویکمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ایران

مشهد

شبيه سازی بلور های فوتونی مربعی بر پایه ی نانولوله های کربنی چند دیواره در پاسخ به تابش امواج TM و TE

1-  یاسر شمس اللهی

2- محمد کاظم مروج فرشی

3- ابوالفضل چمن مطلق

4-مجيد ابن علی حيدری

 

روز

ماه

سال

 

25

2

92

 

33

هجري شمسي

هیجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

ایران

تبریز

بررسی نرخ خطا در یک سیستم مخابرات نوری فضای آزاد مبتنی بر مدولاسیون PPM ابا استفاد از تکنیک دایورسیتی

1-  مهدی مفیدی (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

 

 

روز

ماه

سال

 

19

11

90

 

34

هجري شمسي

هیجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

ایران

تبریز

بررسی خطای بیت در مخابرات نوری فضای آزاد با استفاد از روش MIMO در حضور توربولنس

1-  محمد پیروزمند (دانشجو)

2-ناصر ترابی (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

 

 

روز

ماه

سال

 

19

11

90

 

35

هجري شمسي

هیجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

ایران

تبریز

بررسی کاهش نرخ خطا در انتقال اطلاعات به روش تنوع زمانی در مخابرات  نوری فضای آزاد

1-  ناصر ترابی (دانشجو)

2-محمد پیروزمند (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

 

 

روز

ماه

سال

 

20

11

90

 

36

هجري شمسي

کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ایران

مشهد

بررسی روشهاي هدایت پرتو در سیستمهاي ردگیري خودکار و ارائه روشی بهینه جهت پایدارسازی لینک های مخابراتی فضای آزاد

1- مجید فیضی (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

 

روز

ماه

سال

 

18

8

91

 

37

هجري شمسي

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

گناباد

ارائه روشی برای بردسنجی یک هدف به صورت غیرفعال با استفاده از دو سنسور

1- جواد محتشم (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

3- ایرج هادی نژاد (مشاور)

 

روز

ماه

سال

 

28

5

94

 

38

هجري شمسي

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

گناباد

بررسی خطاهای موجود در بردسنجی لیزری

1- سالار بابا پور (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

3- ایرج هادی نژاد (مشاور)

 

روز

ماه

سال

 

29

5

94

 

39

هجري شمسي

هجدهمین كنفرانس ملی- دانشجويی مهندسی برق ايران

ایران

مشهد

ارائه یک مدل بهينه برای کاهش خطای انکسار اتمسفری در سامانه بردسنجی ليزری ماهواره

1- سالار بابا پور (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

3- ایرج هادی نژاد (مشاور)

4-اصغر فاطمی

 

روز

ماه

سال

 

26

8

94

 

40

هجري شمسي

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ایران

گناباد

تحلیل طیف گسیلی دمایی از اهداف پرنده برای کاربرد اختلال الکترواپتیکی

1- علی هاشمی پور (دانشجو)

2- ابوالفضل چمن مطلق (راهنما)

3- عباس بشیری (مشاور

 

روز

ماه

سال

 

29

5

94

 

 

 • تعدادی از طرح های پژوهشی و فناوری پایان یافته

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ انجام

اسامی همکاران به ترتیب

 ( شامل نام متقاضی)

ملاحظات

شروع

پایان

 

 

1

بررسی اثر حرارت در لیزرهای حلقوی چاه کوانتومی چندتایی

پائیز 1392

1392

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- ساسان محمدیان

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

2

طراحی موجبرهای هیبریدی سیلیکون-پلاسمونی کم تلف برای کاربردهای مخابرات نوری

بهار 92

تابستان 93

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- ماجد اکبری

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

3

شبیه سازی و طراحی آنلاین مسیر بهینه¬ی پروازی خودکار پهپادهاي نظامي

1391

1391

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- ابراهیم امینی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

4

بررسي و شبيه سازي موجبرهاي مبتني بر فوتونيک کريستال با کوپلينگ بهينه

1392

1392

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- علیرضا مبینی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

5

بهبود عملکرد لیزر حلقوی چاه کوانتومی با استفاده از ساختار نامتجانس تحدید جداگانه

زمستان 1392

1393

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- ساسان محمدیان

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

6

شکل دهی پرتو لیزرهای نیمه هادی برای کاربردهای حسگری و مخابرات نوری بی سیم

1391

1392

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- علی دبیریان

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

7

 طراحی و شبیه سازی مکانیزم افزایش بازده سلول خورشیدی لایه نازک با حساس سازی توسط نقاط کوانتومی

1393

1393

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- سید ساسان کهنه پوشی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

8

طراحی و شبیه سازی کاواک¬ها و بهبود فاکتور کیفیت آنها

1394

1394

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- محمد حسین کرمی راویز

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

9

شبیه سازی و تحلیل انتشار سیگنال ها در حالت تک-مد و در تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی

1391

1391

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- سعید پهلوان

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

10

طراحی سنسور مبتنی بر بلورهای فوتونی

1394

1394

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- علیرضا عادل

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

11

بررسی رفتار آنتنی نانولوله‌های کربنی چند دیواره به منظور شبیه‌سازی، طراحی و ساخت نانوآنتن‌های اپتیکی جهت شبکه کردن تجهیزات در سایت‌های نظامی

1393

1393

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- یاسر شمس‌اللهی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

12

بهبود عملکرد فیلترهای مبتنی بر بلورهای فوتونی با کاربرد در مخابرات نوری

1393

1394

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- سید محمد میرجلیلی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

13

تحلیل، طراحی و شبیه¬سازی یک میکسر فرکانس بالا با نویز کم و خطسانی بالا در تکنولوژی CMOS

1393

1394

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- محمد بیگی زاده

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

14

ارائه‌ی تابع دی‌الکتریک تحلیلی برای نانولوله‌های کربنی جهت استفاده در آشکارسازهای با کاربرد نظامی

1391

1391

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- یاسر شمس اللهی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

15

بررسی اثرات ناهمواری¬های سطحی در نانونوار گرافیني و اثر آن بر خواص الکترونیکی گرافین

1391

1391

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- سید امیرحسین مساوات

3-آرش یزدان¬پناه (مشاور)

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

16

طراحی و شبیه سازی اثرات نقص در ترانزیستور اثر میدان گرافنی

1394

1394

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- علی محمد عبدالملکی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

17

بهبود عملکرد لیزر آبشار کوانتومی در محدوده تراهرتز با استفاده از ساختار نامتجانس

1393

1393

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- واحد ثروتی خواجه

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

18

ارائه الگوریتم و شبیه سازی روشی برای بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های ROAdM

1393

1393

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- علی زلرعی محمود آبادی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

19

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی از دستگاه اسمومتر جهت اندازه گیری غلظت مواد محلول در خون

1392

1392

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- عرفان دژاگاه

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

20

ارائه  و شبیه سازی الگوریتم مسیر یابی در شبکه های تمام نوری ROADM برای بهبود کیفیت سرویس

1393

1393

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- احسان اله غنجی

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

21

مدلسازی انتشار پالس ها و سیگنال های پیوسته در جهات یکسان و مخالف در تقویت کننده نوری نقطه کوانتومی

1392

1392

1- ابوالفضل چمن مطلق

2- سعید پهلوان

طرح تحقیقاتی کسر از خدمت

 تعدادی از راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اتمام یافته
 


ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ دفاع

نام دانشجو

دانشگاه محل تحصیل دانشجو

اسامی اساتید راهنما

اسامی اساتید مشاور

1

بررسي ساختاري ترانزيستورهاي اثر ميدان نانو لوله

1389

مرتضی تقوی

جامع امام حسین(ع)

میری- رضوانی

ابوالفضل چمن مطلق

2

بررسی کاهش BER  در لینک های مخابراتی FSO مبتنی بر تاخیر و تکرار

1390

ناصر ترابی

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

حبیب اله اعلمی

3

تحليل و مقايسه ضرايب BER در سيستم هاي مخابرات فضا

1390

مهدی مفیدی

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

 

4

بررسی و شبیه سازی تکنیک Auto Tracking جهت پیاده سازی لینک های FSO

1391

مجید فیضی

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

حبیب اله اعلمی

5

بررسی اثرات چینش گیرنده فرستنده­های اپتیکی بر کیفیت کانال مخابرات نوری فضای آزاد و پیشنهاد یک سیستم MIMO بهینه

1391

محمد پیروزمند

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

محمدحسین خانزاده

6

طراحی و ساخت سامانه هدف گیر حرارتی پسیو ضد بالگرد و خودروهای زرهی با قابلیت تشخیص جهت حرکت

1391

رضا گودرزی

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

حبیب اله اعلمی

7

آناليز و مقايسه لينك ارتباطي RF  با FSO  به وسيله شبيه سازي كانال مخابراتي در شرایط مختلف آب و هوایی

1392

بیژن نجف زاده

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

حمیدرضا خدادادی

8

پدافند غيرعامل در برابر مختل كننده هاي الكترومغناطيس بر روي سيستم­های کنترل ایستگاههای زمینی دریافت اطلاعات ماهواره­های سنجش از دور

1394

اسفندیار شکری

جامع امام حسین(ع)

ضرغام رستمی

ابوالفضل چمن مطلق

 

 

9

طراحي شتاب سنج مناسب تكنولوژي ناوبري هوايي مبنتي بر الگوريتم تطبيق و پيزوالكتريكي به منظور كاهش خطا

1393

وحید حجتی

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

رضا حق مرام

10

ترکیب تصاویر مرئی و فروسرخ و پياده سازي یک روش ژیشنهادی بهبود یافته

1395

محمد خلیل دارابی کلهر

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

 

11

طراحي و ساخت يك نمونه ارتفاع سنج ليزري تا ارتفاع 50 متر

1395

داود اکرمی فرد

جامع امام حسین(ع)

محمد حسین قزل ایاغ

ابوالفضل چمن مطلق

12

ارائه مدل بهینه جهت تخمین برد آشکارسازی سامانه UVMAWS بر مبنای طیف فرابنفش سوخت و عوامل محیطی

1395

حمیدرضا محتشم

جامع امام حسین(ع)

ابوالفضل چمن مطلق

عباس بشیری

 

13