اطلاعات گروه اساتید گروه ابراهیم نوروزی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم نوروزی
دانشکده: برق کامپیوتر ومکانیک
گروه آموزشی: مهندسی برق ومهندسی پزشکی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: دوشنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی: ژنراتور وتوربین های بخار
توضیحات:
     

دانشجوی دکتری

مهندسی برق- قدرت

آزاد کرج

ایران

كارشناسي ارشد

مهندسی برق- قدرت

آزاد تهران جنوب

ایران

کارشناسی

مهندسی برق- قدرت

آزاد علی آباد کتول

ایران

دوره­هاي ­تخصصي­  نیروگاهی

بویلر های بازیافت HRSG

دانشگاه KPLI

کره جنوبی

دوره­هاي ­تخصصي­  نیروگاهی

ژنراتور و توربین بخار و سیستم های کنترل نیروگاهی و  DCS TXP 2000

شرکت زیمنس

آلمان

دوره­هاي ­تخصصي­  نیروگاهی

توربین گازV94.2  و سیستم DSC INFI90

شرکت آنسالدو انرژیا ایتالیا

ایران

دوره­هاي ­تخصصي­  نیروگاهی

دوره های تخصصی نیروگاهی بدو استخدام وزارت نیرو

دانشگاه شهید بهشتی

ایران

 


رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­درس­هايي­كه تدريس­­نموده­يامي­نمائيد.

تاريـخ

نشاني مؤسسه

شروع

پايان

1

دانشگاه غیر انتفاعی

کلیه دروس اصلی و تخصصی

1391

تاکنون

ایوانکی دانشگاه غیر انتفاعی

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

کلیه دروس اصلی و تخصصی

1391

تاکنون

تهران - قیامدشت

3

نیروگاه شهدای پاکدشت

کلیه سیستم های نیروگاهی

1383

حالا

کیلومتر 35 جاده تهران گرمسار


رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­پژوهش­هايي­كه نموده­يامي­نمائيد.

تاريـخ

نشاني پژوهشگاه

شروع

پايان

1

دانشگاه آزاد تهران جنوب

مدل سازی توربین و  کمپرسور نیروگاه گازی

1388

1390

تهران- خیابان ده حقی

2

World Academy of Science, Engineering and Technology

Identification and Validation of  Dynamic Parameters of Gas Turbine Model

94.2V

2011

2011

تایلند