اطلاعات گروه اساتید گروه مهندس فرزاد عبدوس

نام و نام خانوادگی: فرزاد عبدوس
دانشکده: برق کامپیوتر ومکانیک
گروه آموزشی: مهندسی برق ومهندسی پزشکی
آدرس پست الکترونیکی: f_abdous@profs.semnan.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه. سه شنبه وچهارشنبه
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: • كنترل غيرخطي
توضیحات:
     

تدريس به مدت  6 سال در دانشگاه­هاي سمنان، ايوانکي، آزاد گرمسار، اديبان، کومش

سال 1383 ، نائب رئيس انجمن علمي گروه الکترونيک به مدت دو سال.

 مدير گروه برق ومهندسي پزشکي دانشگاه غير انتفاعي ايوانکي

·       1389، همکاري در طرح پژوهشي "طراحي کنترلکننده بحران هاپف در سيستم کنترل ازدحام شبکه اينترنت"

·        1389، دعوت و ارائه مقالاتدر سومين کنفرانس بين ­المللي مهندسي کامپيوتر مالزي ICCDE2011.

·        1388، کسبپروانه پايه 3 نظام مهندسي.

·        1388، دعوت و ارائه مقالاتدر دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران، نجف آباد، ايران.

·        1388، دعوت و ارائهمقالات در بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق ايرانPSC2009 ، تهران، ايران.

·        1388، دعوت و ارائه مقالاتدر هفدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق ايرانICEE’09 ، تهران، ايران.

·        1387، دعوت در کنگره جهانيعلوم، مهندسي و تکنولوژيWCSET’09 ، دبي، امارات.

·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر سومين کنفرانس بين المللي سيستم هاي کسري و کابرد آنFDA’08 ، آنکارا، ترکيه.

·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر کنفرانس بين المللي ايدهاي نو در علوم مهندسي و فناوريNTST’08 ، آنکارا، ترکيه.

·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر شانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق ايرانICEE’08 ، تهران، ايران.

·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدردومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق IEEE، لاهور، پاكستان.

·        1386، دعوت و ارائه مقالاتدر كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال IEEE، شارجه، امارات.

·        1386، دعوت و ارائه مقالاتدر كنفرانس ملي مهندسي برق، نجف آباد، ايران.

·        1385، دانشجوي ممتازو رتبه اول دانشگاه در طول دوره تحصيلي كارشناسي.

·        1385، همکاري باسازمان انرژي اتمي ايران.

·        1385، شناختهشدن به عنوان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان واحد گرمسار .

·        1379، قبولي درمرحله اول المپياد رياضي .

استاد راهنما و داور بالغ بر 50پايان نامه دوره کارشناسي 

 

 نفر اول دوره کارشناسي و نفر دوم دوره کارشناسي ارشد