منو های مرتبط(اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95- 94 (ترم 941


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند که انتخاب واحد ترم 941 تا تاریخ 1394/06/16 تمدید گردید.نوشته شده توسط امتحانات در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴