منو های مرتبطاطلاعیه مهم: برگزاری امتحانات در ساختمان پردیس


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند تمامی امتحانات در ساختمان های گل نرگس و گل یاس واقع در پردیس دانشگاه برگزار میشود. مقتضی است دانشجویان توجه کامل را به این موضوع داشته باشند.


نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲