منو های مرتبط(اخذ درس به صورت معرفی به استاد (ترم 942


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که جهت اخذ درس به صورت معرفی به استاد (در صورت نهایی شدن نمره کلیه دروس) در ترم 942، می توانند از تاریخ 94/11/25 لغایت 94/11/29 به آموزش (آقای حسین مرادی) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که سقف معرفی به استاد 6 واحد می باشد و دانشجویانی که واحد بیشتری دارند یا درس به صورت عملی می باشد به هیچ عنوان مراجعه ننمایند.


نوشته شده توسط امتحانات در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹