منو های مرتبط(اطلاعیه مهم در خصوص معرفی به استاد (ترم 951


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند چنانچه متقاضی اخذ درس به صورت معرفی به استاد (در صورت نهایی شدن نمره کلیه دروس) در ترم 951 می باشند می توانند از تاریخ 95/07/10 لغایت 95/07/14 به آموزش (آقای حسین مرادی) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که سقف معرفی به استاد 6 واحد می باشد و دانشجویانی که واحد بیشتری دارند یا درس به صورت عملی می باشد به هیچ عنوان مراجعه ننمایند.


نوشته شده توسط امتحانات در تاریخ ۱۳۹۵/۰v/۰۳