منو های مرتبطبرگزاری کلاس ها تا 10 خرداد97


بدینوسیله اعلام می گردد کلیه کلاس های ترم جاری تا 10 خرداد 97 برقرار می باشد و تمامی دانشجویان ملزم به شرکت در کلاس ها می باشند. 


نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹v/۰۳/۰۱