برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال 97


آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری با شعار "پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی" پنج شنبه مورخ 97/9/29 با حضور ریاست دانشگاه، معاونتها، روسای دانشکده ها، اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم ابتدا دکتر فرجیان، معاون پژوهش و فناوری ضمن خیر مقدم گویی به حضار به سخنرانی در رابطه با گرامیداشت این هفته پرداختند. سپس دکتر احمدوند ضمن اشاره به شعار این هفته در رابطه با بزرگداشت هفته پژوهش به سخنرانی پرداختند. در ادامه عملکرد یک ساله معاونت پژوهش و فناوری توسط دکتر فرجیان ارائه گردید.در پایان مراسم، از نفرات برتر پژوهشگر دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
بعد از این مراسم افتتاحیه کتابخانه جدید دانشگاه با حضور ریاست و چندی از مسئولین دانشگاه انجام پذیرفت.
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری به روایت تصویر

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹v/۰۹/۲۹