پوریا فرجیان

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی: مربی
  • ایمیل: pouriafarajian@eyc.ac.ir
  • تلفن: 023-34521580

روزهای حضور در دانشگاه:

یک شنبه تا چهارشنبه