منو های مرتبطاستخدام دانشجویان ایوانکی:
بر اساس تفاهم نامه فی مابین دانشگاه ایوانکی و شرکت فراموج(تهران) استخدام نیروی متخصص بر اساس شرایط ذیل صورت می گیرد:
1 - ارسال رزومه با موضوع فراموج به ایمیل:
employment@eyc.ac.ir
2 - دریافت معرفی نامه از مدیر ارتباط با صنعت
3- منتظر تماس از شرکت برای روز مصاحبه و استخدام
توجه: ظرفیت استخدام در این مرحله 20 نفر می باشد.