دانشگاه ایوان‌کی دارای 5 سایت آموزشی با ظرفیت 110 سیستم و 2 اتاق اینترنت با ظرفیت 20 سیستم می باشد و تمامی تلاش خود را در جهت کمک به ارتقا سطح علمی دانشجویان با فراهم آوردن سیستم های به روز با سرعت مناسب و قدرت پردازشی بالا انجام داده است