نشست تخصصی مهندسی پزشکی


این نشست توسط گروه برق ومهندسی پزشکی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان این رشته با گرایش های مختلف مهندسی پزشکی وبازار کار آن با استقبال تعداد زیادی از دانشجویان این رشته برگزار شد سخنرانی این نشست توسط یکی از اساتید مجرب گروه مهندسی پزشکی دانشگاه انجام شد


نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲v