فرزاد عبدوس

 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری کنترل دانشگاه سمنان
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: f.abdous@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه،سه شنبه و پنجشنبه


 • كارشناسی ارشد برق – كنترل دانشگاه مازندران (صنعتی نوشیروانی بابل)

  كارشناسی  برق – الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 

 • سال 1383 ، نائب رئیس انجمن علمی گروه الکترونیک به مدت دو سال.

   مدیر گروه برق ومهندسی پزشکی دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی

  تدریس به مدت  6 سال در دانشگاه­های سمنان، ایوانکی، آزاد گرمسار، ادیبان، کومش

 • ·       1389، همکاری در طرح پژوهشی "طراحی کنترلکننده بحران هاپف در سیستم کنترل ازدحام شبکه اینترنت"

  ·        1389، دعوت و ارائه مقالاتدر سومین کنفرانس بین ­المللی مهندسی کامپیوتر مالزی ICCDE2011.

  ·        1388، کسبپروانه پایه 3 نظام مهندسی.

  ·        1388، دعوت و ارائه مقالاتدر دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، نجف آباد، ایران.

  ·        1388، دعوت و ارائهمقالات در بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایرانPSC2009 ، تهران، ایران.

  ·        1388، دعوت و ارائه مقالاتدر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایرانICEE’09 ، تهران، ایران.

  ·        1387، دعوت در کنگره جهانیعلوم، مهندسی و تکنولوژیWCSET’09 ، دبی، امارات.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر سومین کنفرانس بین المللی سیستم های کسری و کابرد آنFDA’08 ، آنکارا، ترکیه.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر کنفرانس بین المللی ایدهای نو در علوم مهندسی و فناوریNTST’08 ، آنکارا، ترکیه.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایرانICEE’08 ، تهران، ایران.

  ·        1387، دعوت و ارائه مقالاتدردومین كنفرانس بین المللی مهندسی برق IEEE، لاهور، پاكستان.

  ·        1386، دعوت و ارائه مقالاتدر كنفرانس بین المللی پردازش سیگنال IEEE، شارجه، امارات.

  ·        1386، دعوت و ارائه مقالاتدر كنفرانس ملی مهندسی برق، نجف آباد، ایران.

  ·        1385، دانشجوی ممتازو رتبه اول دانشگاه در طول دوره تحصیلی كارشناسی.

  ·        1385، همکاری باسازمان انرژی اتمی ایران.

  ·        1385، شناختهشدن به عنوان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان واحد گرمسار .

  ·        1379، قبولی درمرحله اول المپیاد ریاضی .

  استاد راهنما و داور بالغ بر 50پایان نامه دوره کارشناسی 

   

   نفر اول دوره کارشناسی و نفر دوم دوره کارشناسی ارشد