امین آقائی روزبهانی

 • مدرک تحصیلی: ارشد الکترونیک از دانشگاه مالک اشتر تهران
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: aghaee@eyc.ac.i

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه-چهارشنبه-پنجشنبه


 • سوابق تحصیلی:

  کارشناسی الکترونیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

  کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعیدانشگاه صنعتی امیرکبیر


 • مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه ایوان کی (غیردولتی)

  سوابق کاری

  مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات دانشگاه امام حسین علیه السلام85

  پژوهشگر مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر 88-92.

  کارشناس سامانه ی استانداردسازی مشاغل ناجا (سامنا)،پژوهشکده ی معاونت طرح، برنامه و بودجه90-91

  مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه ایوان کی از 1392تا 1396

  مشاور راهبردی هیئت مدیره کارخانه ی فولاد و چدن دورود از1394

  عضو هیئت مدیره و مسئول دپارتمان سخت افزار شرکت کاوهمکاترونیک آریا از سال 1391-1395

  عضویت در مجامع، شوراها و کمیته ها

  عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایوان کی

  عضو پیوسته­ی انجمن آموزش مهندسی ایران


 • مقالات علمی-پژوهشی:

  1. احمد عفیفی امین آقائی روزبهانی رضا اسدی "طراحی و ساخت سامانه لیتوگرافی لیزری با استفاده از هد دستگاه Blu-Ray". فصلنامهصنایع الکترونیک ایران. دوره ی 5، شماره ی 1، بهار 1393، صفحه ی 65-71.

  مقالات کنفرانس:

  1. امین آقائی روزبهانی "روش تعیین ریسک عملیاتی در بازار کشورهای در حالتوسعه" سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع  96

  2. ناصر شمس قارنه امین آقائی روزبهانی؛  "تعیین قیمت تسویه در بورس انرژی بااستفاده از الگوریتم ازدحام ذرات ، " دهمین کنفرانس بین الملی مدیریت وحسابداری. اردیبهشت ماه 1396.

  3. امین آقائی روزبهانی "مدل های فازی چند دوره ای سبد سهام" سومینکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع 96

  4. علی محمد کیمیاگری امین آقائی روزبهانی  شهاب الدین شهلائی "یک مدل اقتصاد سنجی برایتخمین تابع تقضای برق بخش خانگی، "چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیرت مالیو سرمایه گذاری. بهمن ماه 1394.

  5. امین آقائی روزبهانی دکتر علی محمد کیمیاگری کیوان محمودی آذر "تعیین قیمتتسویه بازار در بورس انرژی" ، کنفرانس بین الملی مدیریت و حسابداری. تیر ماه 1395.

  6. امین آقائی روزبهانی احمد عفیفی هومن نورایی "طرحی و ساخت سامانه‌یخودکانونی با استفاده از هد دستگاه DVD . "هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهارمین کنفرانسمهندسی فوتونیک ایران، تبریز، بهمن ماه 1390

  7. امین آقائی روزبهانی احمد عفیفی "سامانه ی خودکانونی با استفاده از هد دستگاه DVD برای لیتوگرافیلیزری". بیستمینکنفرانس مهندسی برق ایران. تهران اردیبهشت 1391.

  "طراحی و ساخت سامانه لیتوگرافی بااستفاده از خودکانون و هد دستگاه بلو-ری با لیزر دیود" کمیسیونعالی ثبت اختراعات و اکتشافات دفاعی . تاریخ ثبت  1396