منو های مرتبطمرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی


کتاب مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی توسط دکتر حسین عالی عضو هیات علمی دانشگاه ایوان‌کی و مهندس علیرضا زبان آور مدرس دانشگاه ایوان‌کی توسط انتشارات دانشگاه ایوان‌کی به چاپ رسیده است

نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹