برگزاری مسابقه استارتاپی ذوق


دانشگاه ایوانکی و شرکت دانش بنیان ذوق به مناسبت هفته ی پژوهش برگزار می کنند:
مسابقه استارتاپی
ایده های استارتاپی خود را برای ما ایمیل کنید و کسب و کار خود را آغاز کنید
جوایز : حمایت از پیاده سازی ایده ها
نفر اول: ۱۵ میلیون تومان
نفر دوم: ۱۰ میلیون تومان
نفر سوم: ۵ میلیون تومان
مهلت ارسال تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فرمت ارسال:
http://zogh-uploader.ir/kasb.pdf

ایمیل ارسال ایده ها:
ideazogh@gmail.com
جهت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:
http://zogh-it.ir
 پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱v