فراخوان پذیرش بدون آزمون در دوره دكتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه ایوان کی برای سال تحصیلی 1400-1399


 دانشگاه ایوان کی در نظر دارد، در راستای اجرای "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری مصوب جلسه مورخ 27/3/93 شورای هدایت استعدادهای درخشان"، آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره 237200/21 مورخ 16/12/93 ، از بین دانش آموختگان ممتاز كارشناسی ارشد واجد شرایط زیر، با بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در 3 رشته دکتری تخصصی(Ph.D) به شرح زیر، برای سال تحصیلی 1400-1399 دانشجو جذب نماید.


v  مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
v  مدیریت ورزشی
v  آینده پژوهی

برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه ثبت نام، فایل پیوست را با دقت مطالعه فرمائید.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳