منابع آزمون جامع دکتری مهندسی صنایعبا توجه به جلسه شورای گروه صنایع منابع درسی به شرح زیر می باشد.


1- مهندسی سیستم                 منابع: بلانچارد- هندبوک INCOSE

2- پویایی سیستم ها               منابع: استرمن - سوشیل (ترجمه دکتر تیموری)

3- تجزیه و تحلیل چندمتغیره       منابع : *تحلیل آماری چند متغیره کاربردی نوشته جانسون- ویچرن (ترجمه نیرومند)
                                          *روش های تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره با رویکرد کاربردی  نوشته بشیری                                                                  و کامران راد

4- ره نگاشت                     منابع: * کتاب 
تدوین ره‌نگاشت برای راهبردو نوآوری: هماهنگ‌سازی فناوری و بازار در جهان پویا

                                                   مؤلفان: رابرت فال، کلر فرخ،دیوید پرابرتناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مترجمان:                                                       پدرام حیدری‌نیای‌کهن،میرسهیل حسینی، مجید صمصامی ویراستاران: فرهاد نظری‌زاده، مصطفی عسگری

                                                 *برنامه‌ریزی استراتژیک درسازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی   

                                                                نویسنده: جان ام. برایسون


                                          

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲