منابع آزمون جامع دکتری آینده پژوهی


1- آینده نگاری راهبردی در دولت                                          نویسنده: kuosa
2- مبانی آینده پژوهی                                                      نویسنده:وندل بل
3- روش های آینده پژوهی- کتاب راهنمای آینده نگاری 2جلدی              نویسنده:یونیدو
4- آموزش درباره آینده                                                     
نویسنده: بیشاب و هاینز
5- تفکر درباره آینده                                                       
نویسنده: بیشاب و هاینز

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲