برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری1401- ویژه متأخرین


با سلام
برای کسب اطلاع از زمانبندی دقیق مصاحبه دکتری ویژه متأخرین در روز 26 خرداد 1401 که به صورت حضوری در ساختمان مرکزی دانشگاه ایوان کی برگزار خواهد شد؛ روی فایل پیوست کلیک نمائید.

نکته مهم: حضور متقاضی حدأقل یک ساعت قبل از زمان اعلام شده در فایل پیوست؛ ضروری است. 

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵