منو های مرتبطاطلاعیه برگزاری دوره تابستانی 1401 دانشگاه ایوان کی


ضمن آرزوی سلامتی برای کلیه دانشجویان عزیز متقاضی در دوره تابستان سال 1401 (ترم 14003)؛به استحضار می رساند دانشگاه ایوان کی ، اقدام به برگزاری ترم تابستان به صورت غیرحضوری(مجازی) می نماید . 

1.      طبق دستورالعمل شورای آموزشی دانشگاه کلیه کلاس ها بصورت مجازی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.

2.        ثبت نام ترم تابستان صرفاً به صورت الكترونیكی و توسط سامانه سما دانشگاه ایوان کی قابل انجام است.

3.       دروس دو واحدی 4 ساعت در هفته و دروس سه واحدی 8 ساعت در هفته تشكیل می گردد.

4.       حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان 6 واحد است.

5.        حذف و اضافه در ترم تابستان امكان پذیر نیست.

6.        شهریه ترم تابستان پس از ثبت نام و انتخاب واحد به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. نهایی شدن ثبت نام منوط به پرداخت کامل شهریه می باشد.

7.       در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریزشده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

8.       در صورتی که درس یادرس هایی به علت نرسیدن به حدنصاب لازم حذف گردد، شهریه پرداختی پس از طی مراحل اداری قابل بازگشت خواهد بود.

9.  دانشجو در انتخاب واحد خود باید برنامه زمان بندی امتحانات پایان دوره تابستان را مد نظر قرار دهدتا امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشند.

10. حضور دانشجو در تمام جلسه های مجازی هر درس الزامی است .

11. ضروری است دانشجویان سایر دانشگاه ها در زمان ثبت نام فرم میهمان را از (دانشگاه مبدا که در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملی، عنوان درس،تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است، قید شود) دریافت نموده و به مسئول ثبت نام دانشگاه ایوانکی تحویل نمایند. عواقب هر گونه مغایرت در واحدهای اخذ شده توسط دانشجو با فرم میهمان برعهده دانشجو است و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی، حذف و مكاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه را ندارد.

13.  دروس ارائه شده اولیه دردوره تابستان به شرح ذیل می باشد:


نام_درس تعداد_واحد تاریخ_امتحان زمان_امتحان
اخلاق اسلامی 2 1401/06/01 16:30
ادبیات فارسی 3 1401/06/02 14:30
استاتیک 3 1401/06/03 14:00
اصول حسابرسی2 3 1401/05/31 11:30
اصول و افزارهای توان بخشی 3 1401/06/03 14:30
اقتصاد مهندسی 3 1401/06/03 11:30
الکترونیک3 3 1401/06/01 14:30
اندیشه اسلامی (2) 2 1401/06/03 14:30
اندیشه اسلامی1 2 1401/05/31 14:30
انقلاب اسلامی وریشه های آن 2 1401/06/03 16:30
آسیب شناسی اجتماعی 2 1401/06/02 16:30
آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس 2 1401/06/03 14:30
آمار کاربردی پیشرفته 2 1401/06/01 17:30
آمار کاربردی2 2 1401/06/02 08:30
آمار مهندسی(جبرانی ارشد) 3 1401/06/03 14:30
آمار مهندسی(جبرانی ارشد) 3 1401/06/03 14:30
آمار مهندسی(جبرانی ارشد) 3 1401/06/03 14:30
آمار و احتمالات مهندسی  3 1401/06/03 08:30
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2) 3 1401/05/31 17:30
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(1)  3 1401/05/31 11:30
بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی 3 1401/06/02 14:30
برنامه نویسی کامپیوتر 3 1401/06/05 14:00
بناهای آبی 3    
بناهای آبی 3 1401/06/01 08:30
پایگاه داده ها 3 1401/06/02 14:30
پروژه 3    
پروژه 3    
پروژه  3    
پروژه بتن آرمه(مهندسی عمران) 1    
پروژه پایانی 3    
پروژه راهسازی(مهندسی عمران) 1    
پروژه سازه های فولادی(مهندسی عمران) 1    
پروژه کارشناسی 3    
پروژه(کارشناسی ناپیوسته صنایع) 3    
پژوهش عملیاتی (1) 2 1401/06/01 11:30
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2 1401/06/01 16:30
تحقیق در عملیات 2 1401/05/31 17:30
تحقیق در عملیات 1(جبرانی ارشد) 3 1401/06/01 14:30
تحقیق در عملیات(2) 3 1401/06/01 17:30
تحقیق در عملیات(جبرانی ارشد) 3 1401/06/01 14:30
تحقیق در عملیات(جبرانی ارشد) 3 1401/06/01 14:30
تحقیق در عملیات2(مهندسی صنایع) 3 1401/06/03 08:30
ترمودینامیک1 3 1401/06/03 16:00
تفسیر موضوعی قرآن 2 1401/05/31 16:30
حسابرسی(1) 3 1401/06/02 11:30
حفاظت،ایمنی واستانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی 3 1401/06/02 11:30
حقوق پزشکی 1 1401/06/01 08:30
حقوق فضای مجازی 1 1401/06/02 08:30
حقوق مالکیت فردی 1 1401/06/03 11:30
حقوق محیط زیست 1 1401/05/31 11:30
دانش خانواده وجمعیت 2 1401/06/03 16:30
دانش خانواده وجمعیت 2 1401/06/03 16:30
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 2 1401/06/03 16:30
روانشناسی اجتماعی 2 1401/06/03 16:30
روانشناسی عمومی 2 1401/06/02 16:30
روش تحقیق 2 1401/05/31 16:30
روش تحقیق 2 1401/05/31 16:30
روش تحقیق پیشرفته 2 1401/06/02 17:30
ریاضی عمومی(1) 3 1401/05/31 11:30
ریاضی عمومی(2) 3 1401/06/01 11:30
ریاضی کاربردی1 3 1401/05/31 08:30
ریاضی کاربردی2 3 1401/06/03 11:30
ریاضی مهندسی 3 1401/06/06 14:00
ریاضیات پایه 1/5 1401/06/03 08:30
ریاضیات مهندسی 3 1401/06/02 08:30
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3 1401/06/01 08:30
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1) 3 1401/06/01 08:30
ریز پردازنده و زبان اسمبلی 3 1401/05/31 11:30
زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی 2 1401/05/31 14:30
زبان خارجی  3 1401/06/02 16:30
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2 1401/06/01 17:30
طراحی اجزاء1 3 1401/06/02 14:00
طراحی سیستم های دیجیتال FPGA 3 1401/06/01 08:30
طراحی سیستم های دیجیتال(FPGA) 3 1401/06/01 08:30
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 3 1401/06/02 14:30
فیزیک عمومی(1) 3 1401/06/01 14:30
فیزیک عمومی(2) 3 1401/05/31 14:30
کارآموزی 2    
کارآموزی 1    
کارآموزی 2    
کارآموزی(11321) 1    
کارآموزی1 0/5    
کارآموزی2 0/5    
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 1401/05/31 17:30
کارورزی 1    
کلیات روانپزشکی 2 1401/05/31 16:30
گزارش نویسی فنی 2 1401/06/03 08:30
مباحث اساسی در روانشناسی1 2 1401/06/02 16:30
مباحث اساسی در روانشناسی2 2 1401/06/03 16:30
مباحث و چالش های مدیریت دولتی 2 1401/05/31 17:30
مباحث ویژه1 2 1401/05/31 11:30
مباحث ویژه2 3     :  
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب 3 1401/05/31 14:30
مبانی مدیریت دولتی 2 1401/06/02 17:30
مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 2 1401/06/01 17:30
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 2 1401/06/03 17:30
متون تخصصی 2 1401/05/31 16:30
مدارهای الکتریکی 3 1401/06/01 14:30
مدارهای مخابراتی 3 1401/05/31 08:30
مدیریت منابع انسانی 2 1401/06/03 17:30
مدیریت منابع انسانی 2 1401/06/03 17:30
مدیریت و کنترل پروژه 2 1401/06/01 16:00
معادلات دیفرانسیل 3 1401/06/02 11:30
معماری کامپیوتر 3 1401/06/03 14:30
مقاومت مصالح2 2 1401/06/05 16:00
مقدمه ای بر اجزای محدود 3 1401/06/01 14:00
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 2 1401/05/31 17:30
مهندسی اینترنت 3 1401/06/03 11:30
نهاد های پولی و مالی بین الملل 2 1401/06/03 11:30

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴