مهدی محرمی

 • مدرک تحصیلی: دکتری عمران از دانشگاه صنعتی مالزی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: mahdi.moharrami@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • کارشناسی مهندسی عمران

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

  دکتری مهندسی عمران- مدیریت ساخت


 •  

  ·  از فروردین ماه 1399 تاکنون طراحی، سرمایه گذاری و ساخت 4 ویلا در مناطق دماوند و کرج

  ·    از مردادماه 1396 تااسفندماه 1398 سمت معاون فنی شرکت ابنیه پایدارفعال در تولید و نصب اسکلت های فلزی

  WWW.ABNIYE.COM

  ·      از اردیبهشت 1394 تا دی ماه 95 با سمتمدیرعملیات و قائم مقام مدیر عامل در شرکت ارکان ارزش (سهامی خاص) دارنده ی رتبه 1در پیمانکاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. مدیریت مستقیم دو پروژه ی جاری شرکت

  ·    از سال 1391 تا 1394 همکاریپاره وقت در حین تحصیل  همراه با تحقیق ویادگیری روشهای نوین ساخت در سازمان تحقیقات مسکن کشورمالزی و شرکتهای پیشرو دراین زمینه مانند Kimlun , Sunway . الگوبرداری ازکشورهای توسعه یافته ای همچون هلند،سنگاپور،ایرلند،آمریکاو ژاپن به منظور توسعه ی صنعتساختمان در کشورمالزی

  ·    از سال 1387-1389 به عنوانرییس کارگاه و نماینده ی مقیم کارفرما در پروژه ی 2500 واحدی مهر شهرجدید پردیس -شرکت نوسازی و ساختمانتهران (نوسا)

  ·   از بهمن ماه 1386 تا بهمن ماه1387 ناظرمقیم پروژه 248 واحدی نگین پردیس با روش صنعتی سازی در دو مدل قطعات بتنیآماده و قطعات فلزی و کامپوزیت با نوآوری و ثبت اختراع شده- شرکت نوسازی و ساختمانتهران (نوسا)

  ·   از اسفند 1386 تا بهمن1387 مشاور مدیر عامل و مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه ی آماده سازی اراضی 63هکتاری منطقه آزادچابهار –همکار غیرموظف- شرکت راهسازی و ساختمانی دی

  ·    از تیر 1386 تا بهمن1386 مسئول اجرایی پروژه آماده سازی اراضی 63 هکتاری منطقهآزادچابهار-پیمانکاری- شرکت راهسازی و ساختمانی دی

  ·    از سال1384 تا تیر 1386 رییس کارگاه در بخش عمرانی پست مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوریاسلامی ایران با اخذ تقدیرنامه به جهت نوآوری در اموراجرایی و بهسازی ساختمانهایمسکونی

  ·    همکاری درحین تحصیل باشرکتهای مشاور و پیمانکار همچون مهندسین مشاور سازیان ، شرکت دژبام

  سازه و.... (همراه باسابقه بیمه)


 • تالیف 9  مقاله علمی پژوهشیفارسی در مجلات و کنفرانس های داخلی  قابلدسترسی در سایت سیویلیکا  و فصلنامه علمی تخصصی دانشکاو

   

  ü  Mahdi Moharrami Meynagh., Hamed Golizadeh., Aidin Noabahr Sadeghifam.,SeyedehSara miryousefi Ata.) 2019(,“Attic Ventilation as a Sustainable Strategy for Energy Saving in TropicalResidential Buildings.,”.IF=4.495.Journal of Energy and Buildings (Underreview).

   

  ü  Aidin Noabahr Sadeghifam., Mahdi Moharrami Meynagh.,Amir Mahdyar,. Abdul Kadir Marsono. )2019(, “Energy Efficient Strategies in Tropical ResidentialBuildings through the Application of Statistical Taguchi Method”. IF=5.537 . Journal of Energy (Accepted and in publicationprocess).

   

  ü Mahdiyar, A., Tabatabaee, S.,Sadeghifam, A. N., Mohandes, S. R., Abdullah, A., & Mahdi MoharramiMeynagh. (2016). “Probabilistic private cost-benefit analysis for green roofinstallation: A Monte Carlo simulation approach”. IF=2.86, Journal of Urban Forestry & Urban Greening, 20, 317-327.

  ü  Mahdi Moharrami Meynagh, Abdul Kadir Marsono, Kamarul Anuar Mohamad Kamar,(2015), “Main Factors of Contractor Reluctancy To Adopt Industrialised BuildingSystem Projects In Malaysia”, Australian journal of Basic and appliedsciences, 2015

   

  ü  Aidin Nobahar sadeghifam, seyed mojib zahraei, MahdiMoharrami Meynagh,Iman kiani.(2015). “Combined use of design of experiment and dynamic building Simulationin assessment of energy efficiency in tropical residential buildings”, IF=4.495,Journal of Energy and Building (Elsevier).

   

  ü  Mahdi Moharrami Meynagh, Seyed Esmaeil Mohammadian Yasouj, Abdul Kadir Marsono. (2013), “Reinforced Concrete Beam’s Contribution On SustainableBuilding”, International Journal of Engineering Research and Technology(IJERT),ISSN:2278-0181.

   

   

   

  ü  Mahdi Moharrami Meynagh, Adeyemo David Olusegun, Yousef Karimi Vahed, AbdulKadir Marsono. (2013), “ImplementingLean Production Principles into the Nigerian Construction Industry”, 4thInternational Graduate Conference on Engineering since & Humanity (IGCESH2013), Johor, Malaysia, and 16th-17th April 2013.

   

  ü  Aidin Nobahar Sadeghifam., MahdiMoharrami Meynagh., Umit Isikdag., Abdul Kadir Bin Marsono., )2013(, “BIM Application for Energy Optimization in tropical PublicBuilding”, 4th International Graduate Conference onEngineering since & Humanity (IGCESH 2013), Johor, Malaysia, and 16th-17th April 2013.

   

  ü Aidin Nobahar Sadeghifam., Amin fakhkhar Zadeh., MahdiMoharrami Meynagh., Abdul Kadir Bin Marsono.)2013(, “Energy Efficient Residential Buildings Assessment UsingBuilding Information Modeling”, 4th International GraduateConference on Engineering since & Humanity (IGCESH 2013), Johor,Malaysia, and 16th -17th April 2013.

   

  ü  Saeed Banihashemi, Mahdi Moharrami Meynagh andYousef Karimi Vahed. (2012) “DevelopingIFC Standards for Implementing Industrialized Building System Components intoBIM Applications”, ICCPM 2012, Dubai, ISSN: 2010-4626.

   

  ü  Saeed Banihashemi Namini, Mahmoud Shakouri Hassanabadi ,Yousef Karimi Vahed and Mahdi Moharrami Meynagh .(2012)“ Prioritization of Industrialized Building System Components for BIMApplications”, ICCPM 2012 , Dubai , ISSN: 2010-4626.

   

   

   


 • ·        دریافت فلوشیپ International Doctoral Fellowship(IDF)برای دوره دکتری از دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM) 

  ·        دریافت Graduate Assistant (GA)  دردوره دکتری از دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)