منو های مرتبطتاریخ عنوان مقاله نام نویسنده تعدادنویسندگان ارائه مقاله
90 مدیریت انواع روشهای ذخیره سازی داده ها در شبکه های حسگر جهت کسب دانشی جدید حامد بلوچی 5 کنفرانس ملی
92 مقایسه روشهای تضمین کیفیت نرم افزار زهره زرین قلمی 2 کنفرانس بین المللی
92 مقایسه سرویس های ابری با یکدیگر زهره زرین قلمی 2 کنفرانس بین المللی
92 آشنایی با سرویس فکس اینترنتی زهره زرین قلمی 2 کنفرانس بین المللی
92 داده کاوی و تحلیل خوشه ای زهره زرین قلمی 2 کنفرانس بین المللی
92 براورد هزینه نرم افزار با استفاده از ترکیب روش یوزکیاپونیت و روش کوکومو زهره زرین قلمی 2 کنفرانس ملی
93 مقایسه روش های پیشگیری از حمله رد سرویس در شبکه های VIOP زهره زرین قلمی 1 کنفرانس ملی
93 ساخت کیبورد مادون قرمز زهره زرین قلمی 1 کنفرانس ملی
93 به کارگیری داده کاوی برای تشخیص تقلب در تراکنش های کارت اعتباری زهره زرین قلمی 1 کنفرانس ملی
93 بررسی اعتبارسنجی مشتریان بانکی با استفاده از داده کاوی زهره زرین قلمی 2 کنفرانس ملی
93 استخراج اتوماتیک اطلاعات بر اساس انتالوژی زهره زرین قلمی 2 کنفرانس ملی
93 معرفی الگوریتم پیشنهادی داده کاوی با استفاده از ترکیب خوشه بندی زنجیره ای مارکوف و اتوماتای یادگیر زهره زرین قلمی 2 کنفرانس ملی
93 ارائه راهکاری جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم زهره زرین قلمی 2 کنفرانس ملی
93 ارزیابی پروتکل های مسیریابی جهت افزایش طول عمر در بیسیم زهره زرین قلمی 2 کنفرانس ملی
93 مروری بر حفظ حریم شخصی در داده کاوی توزیع شده زهره زرین قلمی 2 کنفرانس ملی
93 استفاده از الگوریتم های دسته بندی در تشخیص سرطان سینه زهره زرین قلمی 3 کنفرانس ملی
93 بررسی محتوای آسیب زا و تحلیل محتوای اخلاقی بازی های رایانه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی  سمیه ادیب فرهنگ 2 علمی- پژوهشی ISC
94 پیش بینی مبلغ خسارت برای بیمه نامه های شخص ثالث خودرو با استفاده از الگوریتم های داده کاوی سمیه ادیب فرهنگ 3  همایش  ملی
94 investigating proiorities of engineering disciplines for addressing technical needs of iranian society using AHP method سمیه فرهنگ ادیب 3 مجله خارجی معتبر
93 ارائه روشی برای تعیین استراتزی بازاریابی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری سمیه فرهنگ ادیب  3 کنفرانس بین المللی
93 ارائه الگوی برای مدیریت ارتباط با مشتری بهتر با استفاده از روش های داده کاوی  سمیه فرهنگ ادیب  3 کنفرانس بین المللی
93 ارائه مدلی رتبه بندی شده برای رونق گردشگری سمیه فرهنگ ادیب  2 کنفرانس بین المللی
93 پیش بینی خسارت برای بیمه نامه های شخص ثالث خودرو با استفاده از الگوریتم های داده کاوی  سمیه فرهنگ ادیب  2 کنفرانس ملی
93 providing ranking model for tourism improvement سمیه فرهنگ ادیب  2 مجله خارجی بین المللی
93 ارزیابی پروتکل های مسیریابی جهت افزایش طول عمر در بیسیم سیده ارزو شمسی زاده 2 کنفرانس ملی
93 داده کاوی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم خوشه بندی بهینه صبا رییسی 2 کنفرانس ملی
93 استفاده از الگوریتم های دسته بندی در تشخیص سرطان سینه عطیه سادات هانی طبای زواره 3 کنفرانس ملی
93 بررسی وخوشه بندی نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه با استفاده از داده کاوی فایزه باقری 2 کنفرانس ملی
93 Algorithms for license plate detection: A survey  مرتضی رحیمی 2 مجله خارجی بین المللی
93 بررسی و پیاده سازی نرم افزار بازی تحت فناوری ابر مهران صفری نقلانی 2 کنفرانس ملی
93 استفاده از الگوریتم های دسته بندی در تشخیص سرطان سینه مهشاد فرهمند صدر 3 کنفرانس ملی
93 مروری بر حفظ حریم شخصی در داده کاوی توزیع شده نیلوفر زرگریان تبریزی 2 کنفرانس ملی
93 پیش بینی قیمت سهام بانک صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی نیما فرجیان 2 کنفرانس بین المللی
93 بررسی وخوشه بندی نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه با استفاده از داده کاوی نیما فرجیان 2 کنفرانس ملی
93 تشخیص تعداد انگشتان باز دست در تعامل انسان با رایانه نیما فرجیان 2 کنفرانس ملی
93 داده کاوی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم خوشه بندی بهینه نیما فرجیان 2 کنفرانس ملی
93 بررسی و پیاده سازی نرم افزار بازی تحت فناوری ابر نیما فرجیان 2 کنفرانس ملی
93 بهبود عملکرد نرخ تشخیص و دقت سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از صفات موثر و برخی از الگوریتم های داده کاوی 

نیما فرجیان

2  
93 ترکیب مدل حراج دوسویه وفاکتورهای مبتنی بربازارجهت تخصیص سرویس رایانش ابری  نیما فرجیان 1 علمی- پژوهشی ISC
93 Algorithms for license plate detection: A survey  نیما فرجیان 2 مجله خارجی بین المللی
93 modified weighted k-nearest neighbor نیما فرجیان 2 مجله خارجی بین المللی