دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین


 حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران
  98تاریخ برگزاری: 28 آذر 
برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ و هنر
 محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
 وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1398/09/11


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱