اطلاعات گروه اساتید برجسته و مدعو بهزاد ملکی ویشکایی

نام و نام خانوادگی: بهزاد ملکی ویشکایی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: maleki.b.edu@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: برنامه ریزی و کنترل پروژه
توضیحات:
     

کارشناسي: مهندسي صنايع-توليد صنعتي     دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
کارشناسي ارشد:مهندسي صنايع-صنايع      دانشگاه ازاد اسلامي قزوين
دکتري: مهندسي صنايع                           دانشگاه علوم وفنون مازندران

                                  سمت                                      محل کار                                مدت زمان

      مسئول کارشناس برنامه ريزي                      حوزه مرکزي بانک انصار                 91/06/01 تاکنون

                   کارشناس ارشد برنامه‏ ريزي                          حوزه مرکزي بانک انصار              91/10/01-95/05/31

      کارشناس کنترل پروژه                                         مسکن مهر                       91/02/01-91/07/30

       کارشناس R&D                                       حوزه مرکزي بانک انصار                  88/09/01-89/07/30

 

     انجام پروژه شبيه سازي جهت بهبودعملکرد سيستم بانک مسکن با نرم افزار Show Flow در سال 1388

     انجام پروژه مميزي کيفيت در شرکت ايران ساينا رشت در سال 1386

     انجام پروژه طراحي ايجاد واحدهاي صنعتي براي الياف پلي استر در سال 1385   

مدرس دوره هاي آموزشي نرم افزارهاي MSP,Primavara سال 89 تا کنون
MSP, Primavera


 

  • Optimizing Employment and Learning System Using Big Data and Knowledge Management Based on Deduction Graph, Journal of Information Technology Applications and Management, 2016

 

  • Closed-form equations for optimal lot sizing in deterministic EOQ models with exchangeable imperfect quality items, Scientia Iranica, 2015

 

  • The %100 screening Economic Order Quantity model under shortage and delay in payment, Scientia Iranica, 2014

 

  • A Multiproduct EOQ Model with Inflation, Discount, and Permissible Delay in Payments under Shortage and Limited Warehouse Space, Production & Manufacturing Research, 2014

 

  • Optimal lot sizing in screening processes with returnable defective items, Journal of Industrial Engineering International, 2014

 

  • A Memtic Genetic Algorithm for a redundancy allocation problem, International Journal of Applied Operational Research,2012

 

  • A Fuzzy Multi-Objective Class Based Storage Location Assignment, International Journal of Applied Operational Research,2011

 

  • Increasing the Reliability and the Profit in a Redundancy Allocation Problem, International Journal of Applied Operational Research,2011

 

       ترجمه کتاب با عنوان متمتيکا براي مرکز نشر دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان.

 

      عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي.