پرداخت هر گونه بدهی آموزشـــــــی


قابل توجه کلیه دانشجــــــویان
جهت پرداخت هرگونه بدهی از طریق سایت و پروفایل دانشجویی خود اقدام نمایید و از مراجعه حضوری به شعب بانک جدا خودداری فرمایید.
 .نکته مهم:  تنها در موارد خاص (پرداخت دانشنامه، هزینه کارورزی رشته های خاص و موارد مورد تشخیص کارشناسان مالی) به امور مالــــــی مراجعه کنید

نوشته شده توسط مدیریت مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰