اطلاعیه تخفیف شهریه


%20 تخفیف شهریه ثابت و متغیر (کل شهریه) به آن دسته از دانشجویانی که با هم نسبت درجه یک (همسری، خواهر و برادر، پدر و فرزندی) دارند در هر ترم به هر نفر تعلق می گیرد چنان چه بیش از دو نفر با نسبت یاد شده مشغول به تحصیل در دانشگاه ایوان‌کی باشند 25% تخفیف (کل شهریه) به هر یک تعلق می گیرد


نوشته شده توسط مدیریت مالی در تاریخ ۱۳۹۵/۰v/۱۸