وام ویژه دانشجویان دانشگاه ایوان‌کی


وام ویژه دانشجویان دانشگاه ایوان‌کی
   - دانشجویان كاردانی و كارشناسی 5 میلیون تومان
   - دانشجویان كارشناسی ارشد 8 میلیون تومان
   - دانشجویان دكتری 16 میلیون تومان
جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت وام به واحد امور دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایید.

نوشته شده توسط معاونت مالی اداری در تاریخ ۱۳۹v/۰۶/۲۴