آیین‌نامه تشویق چاپ مقالات علمی- پژوهشی و کتاب در دانشگاه ایوان کیپیوست ها
نوشته شده توسط مدیر فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰