بازید از کارخانه دستگیره ایران توسط واحد معاونت پژوهش و فناوری


در بازدید واحد پژوهش دانشگاه ایوان کی از کارخانه دستگیره ایران، قرار بر عقد تفاهم نامه برای اجرای پروژه های تحقیقاتی و پیاده سازی توسط دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در همه رشته های مرتبط شد.
پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸