اطلاعیه بسیار مهم درباره اضافه شدن شهریه خدمات فرهنگی به شهریه آموزشی از ترم 931


قابل توجه کلیه دانشجویان 
شهریه خدمات فرهنگی ورزشی از ترم جاری-ترم مهر سال 93-به شهریه آموزشی اضافه شده است.
دانشجویان موظفند این شهریه را همراه با شهریه آموزشی پرداخت کرده و از پرداخت جداگانه آن خودداری نمایند


نوشته شده توسط مدیریت مالی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲