اطلاعیه مهم برگزاری کلاس های عملی 982 و 991- به صورت حضوری


قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم

پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ایوان کی در خصوص برگزاری کلاس های حضوری دروس عملی، موارد مهم زیر اعلام می گردد:

1: شروع کلاس های حضوری از 1399/04/17 می باشد.برنامه درسی به تفکیک گروه آموزشی در ذیل همین اطلاعیه موجود می باشد.

2: در ترم آتی (991) امکان برگزاری هیچ درس عملی وجود نخواهد داشت. با برنامه ریزی صورت گرفته تمامی دروس کارگاهی وآزمایشگاهی موجود در برنامه ترمیک 991 ، در تابستان جاری ارائه شده است. لذادانشجویان می توانند این دروس را نیز در تابستان بگذرانند و نمره آن در ترم 991 ثبت خواهد شد. شهریه این دروس نیز در ترم 991 محاسبه خواهد شد و نیازی به پرداخت شهریه در تابستان نمی باشد.

3: اخذ دروس عملی در تابستان جاری برای تمامی دانشجویان مجاز می باشد و این واحد ها به صورت مازاد بر ترم تابستانی ارائه میشود. به عبارت دیگر دانشجویانی که دروس عملی را اخذ میکنند می توانند به صورت مجزا تا سقف 6 واحد درس نظری دیگر هم درترم تابستانی 983 اخذ نمایند.

4: ترم تابستانی 983 برای دروس نظری به صورت الکترونیکی خواهد بود که در این زمینه متعاقبا اطلاع رسانی مکفی صورت خواهد پذیرفت.

5: برگزاری تمامی کلاس های حضوری با رعایت اصول بهداشتی می باشد و دانشجویان ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی ، می باشند. بایدهاو نباید ها در این زمینه از طریق همین کانال اطلاع رسانی خواهد شد.

6: در ایام برگزاری کلاس های عملی، سرویس ایاب وذهاب موجود است که اطلاعیه جداگانه ای در این خصوص ارائه خواهد شد.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲