اطلاعیه ثبت نام دوره تابستان 1400 دانشگاه ایوان کی


(به صورت مجازی(

    ضمن آرزوی سلامتی برای کلیه دانشجویان عزیزمتقاضی در دوره تابستان سال 1400 (ترم 993)؛ به استحضار می رساند با توجه به شیوع ویروس کووید 19 ، به منظور جبران بخشی از مشكلات آموزشی بوجود آمده برای دانشجویان بخصوص دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی، دانشگاه ایوان کی مطابق با تقویم ذیل، اقدام به برگزاری ترم تابستان به صورت غیرحضوری (مجازی) می نماید . شایان ذکر است که کلیه فرایندهای مربوط به دوره تابستان اعم از ثبت نام، شرکت در کلاس های آموزشی،امتحانات و ارسال نمرات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

برنامه زمانبندی ترم تابستان 1400 دانشگاه ایوان کی

ثبت نام مقدماتی و انتخاب واحد از طریق وب

22 و 23 تیرماه 1400

شروع کلاس ها (به صورت مجازی)

27 تیرماه 1400

پایان کلاس ها

18 مرداد  1400

تاریخ امتحانات پایان ترم (به صورت مجازی)

23 مرداد لغایت 26 مرداد 1400

مقررات و ضوابط

ضوابط ومقررات ترم تابستان به شرح زیر است. مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات برعهده دانشجواست.

1.      طبق دستورالعمل شورای آموزشی دانشگاه کلیه کلاس ها بصورت مجازی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.

2.      کلاس های دوره تابستان در 4 هفته غیرحضوری و یک هفته امتحان نیز بصورت مجازی برگزار می گردد. (مطابق جدول فوق(

3.        ثبت نام ترم تابستان صرفاً به صورت الكترونیكی و توسط سامانه سما دانشگاه ایوان کی قابل انجام است.

4.       دروس دوواحدی 8 ساعت در هفته و دروس سه واحدی 12 ساعت در هفته تشكیل می گردد.

5.       حداکثر واحدقابل اخذ در ترم تابستان 6 واحد است.

6.        حذف و اضافه در ترم تابستان امكان پذیر نیست.

7.        شهریه ترم تابستان پس از ثبت نام و انتخاب واحد به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. نهایی شدن ثبت نام منوط به پرداخت کامل شهریه می باشد.

8.       در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریزشده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

9.       در صورتی که درس یا درس هایی به علت نرسیدن به حدنصاب لازم حذف گردد، شهریه پرداختی پس از طی مراحل اداری قابل بازگشت خواهد بود.

10.  دانشجو در انتخاب واحد خود باید برنامه زمان بندی امتحانات پایان دوره تابستان را مد نظر قرار دهدتا امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشند.

11. حضور دانشجو در تمام جلسه های مجازی هر درس الزامی است .

12. ضروری است دانشجویان سایر دانشگاه ها در زمان ثبت نام فرم میهمان را از (دانشگاه مبدا که در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملی، عنوان درس،تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است، قید شود) دریافت نموده و به مسئول ثبت نام دانشگاه ایوانکی تحویل نمایند. عواقب هر گونه مغایرت در واحدهای اخذ شده توسط دانشجو با فرم میهمان برعهده دانشجو است و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی، حذف و مكاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا بازگشت شهریه را ندارد.

13.  دروس ارائه شده دردوره تابستان متعاقبا اعلان خواهد شد.

 

                                                         معاونتآموزش و تحصیلات تکمیلینوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳