(تمدید ثبت نام بدون کنکور کاردانی و کارشناسی (تکمیل ظرفیت 1400


پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجوصرفاً بر اساس سوابق تحصیلی  سراسری بهمن ماه سال 1400 در تاریخ 14/09/1400، به اطلاعمتقاضیان این مرحله از پذیرش می‌رساند افرادی كه تا این تاریخ (1400/09/20) برایثبت‌نام و انتخاب رشته این مرحله از پذیرش سراسری اقدام ننموده‌اند، می‌توانند تاپایان روز چهارشنبه مورخ 24/09/1400 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند. لذامتقاضیان باید در مهلت مقرر با مطالعه دقیق دفترچه مذکور ومندرجات این اطلاعیه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام وانتخاب كدرشته محل‌های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

                                                              لینک ثبت نام سازمانسنجشنوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰