فراخوان پذیرش بدون آزمون در دوره دكتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه ایوان کی برای سال تحصیلی 1402-1401


دانشگاه ایوان کی در نظر دارد، در راستای اجرای "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دكتری مصوب جلسه مورخ27/3/93 شورای هدایت استعدادهای درخشان"، آیین نامه شماره 67272/21 مورخ18/4/93 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره 237200/21 مورخ16/12/93 ، از بین دانش آموختگان ممتاز كارشناسی ارشد واجد شرایط زیر، با بررسی سوابق،مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در 3 رشته دکتری تخصصی(Ph.D) به شرح زیر، برای سال تحصیلی 1402-1401دانشجو جذب نماید.

v     مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان

v     مدیریت ورزشی

v     آینده پژوهی


برای آگاهی از شرایط ثبت نام و ارسال مدارک، فایل پیوست را با دقت بخوانید.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳