برنامه حضور دانشجویان ورودی جدید 1401


ضمن عرض تبریک به دانشجویان نو ورود 1401 به اطلاع می رساند، تمامی کلاس ها حضوری است. جلسه توجیهی در اولین روز حضور طبق جدول ذیل برگزار می گردد. در همان روز دانشجویان در کلاس های درس نیزحضور پیدا خواهند کرد. 

برنامه حضور دانشجویان جدیدالورود کارشناسی 
رشته روز و ساعت حضور
روانشناسی یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
حقوق یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
مهندسی کامپیوتر یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
علوم تربیتی یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
معماری داخلی یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
مهندسی صنایع یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
علوم ورزشی یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
مهندسی عمران یکشنبه 17 مهر ساعت 8 صبح 
مهندسی پزشکی دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح
مهندسی برق دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح
حسابداری دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح
مدیریت مالی  دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح
مدیریت بازرگانی  دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح
مهندسی معماری دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح
مهندسی مکانیک دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح
مدیریت امور بانکی دوشنبه 18 مهر ساعت 8 صبح

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۱/۰v/۱۶