سید عبدالرضا حسینی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: hoseiny39@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • کارشناسی: مدیریت                                                          اهواز - داشگاه شهید چمران

  کارشناسی ارشد:مدیریت بازرگانی                                        تهران - دانشگاه تربیت مدرس

  دکترا: مدیریت گرایش رفتار و مدیریت منابع انسانی              تهران - دانشگاه تربیت مدرس

 • - مدیر گروه نگهداری، جبران خدمت دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام).
  - مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام).
  - معاون فرهنگی دانشگاه ایوانکی به مدت یک سال
  - مدیر گروه صنایع دانشگاه ایوانکی به مدت دو سال
   - مدیر گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه ایوانکی.
  - جانشین حسابداری کل منطقه 3 کربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بهمن 1364 تا بهمن 1366.
  - همکاری با تشکیلات و روش های دفتر طرح و برنامه منطقه 3 کربلا سپاه 1363 تا 1364


 • CONSIDERING THE AMOUNT OFCRISIS MANAGERS' INNOVATION AND RESILIENCE OF TEHRAN CITY InternationalJournal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 9, September, 2014 ISI ، THOMSON REUTERS.

  ASSESS THE DETERMINANTS OF STAFF BURNOUT: A CASE STUDY OF EYVANEKEYNONPROFIT UNIVERSITY , INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES - Vol. 4,Issue, 12, December, 2014.  ISI ، THOMSON REUTERS.

   تالیف مقالات علمی-پژوهشی و ISI:
  ارزیابی سیستم نگهداری كاركنان ناجا از نظر كاركنان و فرماندهان/ نشریه علمی- پژوهشی دانش انتظامی، شماره 3و4، زمستان 1387.
  طراحی و تبیین الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران عالی/ نشریه علمی- پژوهشی مدرس علوم انسانی، شماره1، بهار 1387.
  بسیج دهها میلیونی و طرح تحقق آن/ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج ، شماره 54، بهار 1391.
  مقایسه تطبیقی مدل های بهره وری سرمایه انسانی/ نشریه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل ، شماره 9، پاییز 1390.
  بررسی مشکلات و چالش‌های بازنشستگی با رویکرد نگهداشت سرمایه‌ی انسانی/ نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1392.
  الگوی صدور دستور در نامه 48 امام علی(ع)/ نشریه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی ، 1392.
  -  نقش رسانه‌های جهانی در سیاست خارجی آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر/ فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست دفاعی، شماره 87/ تابستان 1393.
  بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی/ نشریه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی/ 1393.
  رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت های فعال صنایع/ نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری/ 1393.
   علمی ترویجی و مروری:
  بررسی میزان تعهد سازمانی پایوران سازمان پدافند غیر عامل كشور/ نشریه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 1390.
  جامعه پذیری سازمانی و اثر بخشی آن/ نشریه علوم انسانی مدیریت(5)، 1385.
  آمادگی مدیران، عامل موثر در تعیین سبك تصمیم گیری/ نشریه مصباح ، 1377.
  بررسی رابطه تأمین نیازها با رضایت شغلی كاركنان یكی از یگانهای تابع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی / نشریه علوم انسانی مدیریت(6)، 1387.
 • راهنمایی و مشاوره بیش از 100 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری.


 • تالیف کتاب مجموعه اشعار "در آرزوی تو"، انتشارات جهان جام جم 1385.
  تالیف کتاب تخصصی "مدیریت بحران و ایمنی در صنایع" انتشارات جهان جام جم، 1393 (این کتاب منبع اصلی درسی مدیریت ایمنی در بحران رشته صنایع و ایمنی می باشد) .(چاپ دوم).


 • -  استاد نمونه دانشگاه امام حسین(ع) در سال 84 و 85