سید عباس کاظمی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: s.abbas.kazemi@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی: مهندسی صنایع                                                     دانشگاه صنعتی شریف، تهران
  کارشناسی ارشد:مهندسی صنایع                                               دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  دکتری
  : مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی                                  دانشگاه تربیت مدرس،تهران     
 • ردیف

  نوع فعالیت


  محل

  1


  رییس مرکز اطلاع رسانی


  دانشگاه امام حسین (ع)

  2


  مسئول گروه مهندسی لجستیک مرکز پژوهشهای لجستیکی


  دانشگاه امام حسین (ع)


  3  مشاور تخصصی مرکز پژوهشهای لجستیکی


  دانشگاه امام حسین (ع)


  4


  عضو کمیته علمی و سیاستگزاری همایش روش تحقیق(1)


  دانشگاه امام حسین (ع)


  5


  دبیر کمیته علمی و عضو کمیته سیاستگزاری همایش روش تحقیق (2)


   

  دانشگاه امام حسین (ع)
 •  

  ردیف

  عنوان مقاله

  نوع نشریه

  (یا علمی- کنفرانس پژوهشی یا SI)

  وضعیت

  نام نشریه /کنفرانش

  سال

  1

  تاثیرمدیریت دانش بر استراتژی های کوچک سازی (مطالعه موردی:شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس)

   

  علمی و پژوهشی

   

  چاپ شده

  فصلنامه رسالت مدیریت دولتی

  93

  2

  Provide an integrated framework for strategic management(BSC) and total quality management(Case study: sustainable development programs in Iran)

  ISI

  پذیرفته شده

  Biosciences Biotechnology Research Asia

  93

  3

  شاخص اعتبار بخشی با محوریت حاكمیت بالینی با رویكرد كارت امتیازی متوازن:مطالعه موردی بیمارستان خصوصی زنان صارم شهر تهران

  علمی  پژوهشی

  چاپ شده

  فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت

  94

   

  4

  عوامل اقتصادی ,فرهنگی,اجتماعی,جغرافیایی وزیرساختی موثربرافزایش جمعیت کلان شهرها(مطالعه موردی:کلان شهرتهران)

  علمی

  پزوهشی

  پذیرفته شده

  اقتصاد و مدیریت شهری

  94

  5

  رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی درمعاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اموراقتصاد ودارایی تهران

  علمی و

  پژوهشی

  چاپ شده

   

  92

  6

  بررسی جایگاه مهندسی معکوسی دراستراتژی دست یابی به فناوری موشک های کروز بااستفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره)

  کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

  چاپ  شده

   

  93

  7

  بررسی تدوین استراتژی  برای یک هلدینگ نفتی بابهره گیری ازیک مدل اقتضایی

  کنفرانس

   

  چاپ شده

  کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

  93

  8

   

  موفقیت درشرایط سخت رقابت بابهره گیری از استراتژی های اقیانوس آبی و ارغوانی دریک هلدینگ نفتی

  کنفرانس

  چا پ شده

  کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

  93

  9

  بررسی تدوین استراتژی برای یک هلدینگ نفتی بابهره گیری ازیک مدل اقتضایی

  کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

  چاپ شده

   

  93

  10

  تدوین استراتژی های کلان بانکی کشور

  علمی پژوهشی

  پذیرفته شده

  نشریه مطالعات مدیریت راهبردی دانشگاه شهید بهشتی

  93

  11

  رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش درسازمان اموزش فنی و حرفه ای استان قزوین

  کنفرانس ملی مدیریت دانش

  چاپ شده

   

  92

  12

  تاثیر تجارب مدیریت کیفیت (استاندارد 2008-9001ISOو مدل EFQM) برفرایند خلق دانش (مطالعه موردی :شرکت خودروسازی سایپا)

  کنفرانس ملی مدیریت دانش

  چاپ شده

   

  92

  13

  ارایه الگوی انتخاب راهبرد در حوزه دفاع از انقلاب اسلامی

  علمی پژوهشی

  چاپ شده

  فصلنامه راهبرد دفاعی

  92

  14

  بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان یک صنعت کشتی سازی(مطالعه موردی)

  همایش صنایع دفاعی

  چاپ شده

  هجدهمین همایش صنایع دفاعی

  94

  15

  A Balanced Scorecard Approach to Determine Accreditation

  Measures with Clinical Governance Orientation

  A Case Study of Sarem Women’s Hospital

  ISI

  چاپ شده

  American Journal of Management Vol. 16(1) 2016

  2016

   


   

 • ردیف دوره دانشگاه سال دانشجو استاد مشاور استاد راهنما عنوان
  1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی تابستان 93 مهدی شفیعی دکتر سجاد شکوهیار دکتر سید عباس کاظمی ارایه چهارچوب تلفیقی مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت فراگیر (مطالعه موردی: برنامه های توسعه پایدار در ایران)
  2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی زمستان 93 معصومه عظیمیان دکتر سجاد شکوهیار دکتر سید عباس کاظمی تعیین شاخص های ارتباط بخشی با محوریت حاکمیت بالینی با رویکرد کارت ارزیابی متوازن (مطالعه موردی: بیمارستان خصوصی زنان صارم)
  3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی بهمن 92 کبری خسروی دکتر سیدعباس کاظمی دکتر سجاد شکوهیار مطالعه و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران و ارایه پیشنهادات مناسب 
  4 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی زمستان 92 مهسا چالی زاده دکتر سیامک برادران دکتر سید عباس کاظمی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان آموزش فنی و حرفه استان قزوین)
  5 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی 93 عباس قربانی دکتر سجاد شکوهیار دکتر سید عباس کاظمی تاثیر تجارت مدیریت کیفیت (استانداردISO 9001:2008) و مدل EFQM بر فرآیند خلق دانش ( مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا)
  6 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی تابستان 93 موراشین زنده دل دکتر سیدعباس کاظمی دکتر سجاد شکوهیار بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توانمندسازی شناختی کارکنان ( مطالعه موردی: اداره جهاد کشاورزی سطح شهر سنندج)
  7 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی شهریور 93 زینب درخشنده دکتر سیدعباس کاظمی دکتر سید حسین ایرانمنش اعتبار سنجی مشتریان بانک بر اساس سیستم استنتاجی مورد-مبنا و مقایسه آن با شبکه های مبتنی بر شبکه های عصبی ( مطالعه موردی بانک ملت استان تهران)
  8 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی شهریور 93 زهره سیدی عطاءالله طالعی زاده دکتر سیدعباس کاظمی عوامل موثر در ادغام سازمانهای بزرگ ( مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت
  9 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی 93 حامد فرجی دکتر سجاد شکوهیار دکتر سیدعباس کاظمی عوامل کلیدی سیستم های مدیریت دانش در مدیریت سیستم های پتروشیمی به روش EPC
  10 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی 93 حمیدرضا عیوقی دکتر سیدعباس کاظمی دکتر سیامک برادران بررسی جایگاه مهندسی معکوس در استراتژی دستیابی به فناوری موشک های کروز با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره
  11 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی 92 حسن کاویانی دکترسجاد شکوهیار دکتر سیدعباس کاظمی شناسایی عوامل موثر بر تفکر راهبردی (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی غدیر)
  12 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی زمستان 92 نفیسه جوادی دکتر سیدعباس کاظمی دکتر سید حسین ایرانمنش تدوین برنامه فرهنگی-اجتماعی مناسب بانوان با استفاده از روش تحلیل متقارن (مطالعه موردی: سرای محلات منطقه 2 شهرداری تهران)
  13 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی زمستان 93 ساره ریاضت - دکتر سیدعباس کاظمی رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی دبیران آموزش و پرورش گلپایگان
  14 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی 93 حسین ذوالفقاری دکتر سجاد شکوهیار دکتر سیدعباس کاظمی تدوین استراتژی های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404
  15 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی زمستان 93 جواد حصاری نژاد دکتر سید موسی پور موسوی دکتر سیدعباس کاظمی عوامل موثر بر افزایش جمعیت کلان شهر ها (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
  16 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی تابستان 94 سحر آنتیک چی دکتر سیامک برادران دکتر سیدعباس کاظمی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی های کوچک سازی شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس
  17 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی تابستان 93 محسن غفوری دکتر سیدعباس کاظمی دکتر مرتضی فرجی سنجش تفکر استراتژیک در مدیران سایت های خبری بر اساس مدل جین لیدکا
  18 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی تابستان 93 مهرداد سماکوش دکتر مرتضی فرجی دکتر سیدعباس کاظمی بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعلق خاطر کاری کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت مپنا)
  19 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی زمستان 92 سمانه سلیمی بازنشینی دکتر سیامک برادران دکتر سیدعباس کاظمی رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی( مطالعه موردی: معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد ودارایی)
  20 دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت زمستان 94 سید محمد مهدی کاظمی دکتر سیدعباس کاظمی / دکتر مهدی حیدری دکتر ابراهیم تیموری برنامه ریزی تولید و موجودی مواد زوال پذیر در زنجیره تامین با در نظر گرفتن جایگزینی
  21 دکتر مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین (ع) 92 محمدرضا نواب اصفهانی دکتر سیدعباس کاظمی دکتر علی محمد احمدوند / دکترسید ضیاءالدین قاضی زاده فرد الگوی انتخاب راهبردهای دفاع از انقلاب اسلامی 
  22 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی پاییز 94 ریحانه برارنیا دکتر محمدرضا دارایی دکتر سیدعباس کاظمی بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان صنایع دریایی ایران
  23 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی بهار 93 پریسا فقیهی دکتر سیامک برادران دکتر سیدعباس کاظمی بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی 
  24 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد اسلامی تابستان 94 فریبا تکسیبی دکتر سیامک برادران دکتر سیدعباس کاظمی رابطه میان باورهای معرفت شناسی و سبک های یادگیری ( مطالعه موردی: پردیس علوم تحقیقات دماوند)

 • ردیف سال انتشار شابک انتشارات نویسنده عنوان
  1 1395 978-600-7830-07-9 دانشگاه ایوانکی دکتر سید عباس کاظمی مدیریت فناوری