م

مراحل انجام امور فارغالتحصیلی

                                                                                                                                                    

  مراجعه به گروه جهت تایید فارغ التحصیلی

مراجعه به اداره فارغ التحصیلان(خانم عبدی)جهت ثبت وضعیت فارغ التحصیلی

مراجعه به قسمت ثبت نام جهت بررسی پرونده

مراجعه به قسمت امتحانات جهت بررسی نمرات

مراجعه به مدیر گروه جهت تایید فارغ التحصیلی

مراجعه به مدیر آموزش جهت امضای نهایی

مراجعه به خانم عبدی جهت ثبت نهائی

پرداخت هزینه دانشنامه

گرفتن پرینت تسویه حساب ازطریق سایت دانشگاه

ارائه پرینت تسویه حساب -فیش دانشنامه و کارت دانشجویی به خانم سعیدی جهت صدور گواهی موقت

 

روزهای کاری فارغ التحصیلان

روزهای شنبه دانشگاه تعطیل می باشد.

کلیه مراجعات حضوری روزهای یکشنبه و دوشنبه برای دانشجویان دانشگاه ایوانکی

کلیه مراجعات حضوری روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای دانشجویان دانشگاه آرادان ، زرندیه و علم گستر

تماس تلفنی فقط در روزهای سه شنبه و چهارشنبه پاسخ داده می شود تلفن تماس 02334521573

روزهای پنج شنبه جهت صدور ریزنمرات ترجمه برای دانشجویانی که قصد خروج و ادامه تحصیل درخارج از کشور را دارند

 

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت

 اصلدیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم کاردانی پیوسته:ریز نمرات دیپلم- کپی شناسنامه -کارت ملی-6 قطعه عکس

اصل پیش دانشگاهی و اصل دیپلم-تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی ریز نمرات پیش و دیپلم -کاردانی ناپیوسته :کپی شناسنامه - کارت ملی-6 قطعه عکس  

 اصلپیش دانشگاهی و اصل دیپلم-تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی کارشناسی پیوسته: ریز نمرات پیش و دیپلم  کپی شناسنامه و کارت ملی-6 قطعه عکس

کارشناسی ناپیوسته: اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی کاردانی-ریزنمرات کاردانی- کپی شناسنامه -کارت ملی- 6 قطعه عکس

(لازم به ذکر است دانشجویانی که مدرک کاردانی خود را از دانشگاه علمی کاربردی اخذ نموده اند تاییدیه باید ممهور به مهردانشگاه جامع علمی کاربردی باشد و مدارک موسسات غیرانتفاعی باید مورد تاییددانشگاه منتخب هر استان باشد)

اصل مدرک کاردانی-اصل مدرککارشناسی-تاییدیه کارشناسی کارشناسی ارشد: ریزنمرات کارشناسی-کارت قبولی در آزمون- کپی شناسنامه -کارت ملی-6قطعه عکس

لازم به ذکر است برای دانشجویان انتقالی نامه موافقت با انتقال، لیست سنجش و کارت شرکت در آزمون الزامی است

دانشجویانی که مندرجات شناسنامه خود راتغییر داده اند موظفند کپی برابر اصل تمامی صفخات شناسنامه جدید خود را به آموزش ارائه دهند

مدارک لازم برای دریافت دانشنامه

برای دریافت دانشنامه گواهی موقت توسط دانشجو به دانشگاه عودت داده  شود .

دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته اصل مدرک کاردانی را نیز باید به همراه داشته باشند

گواهی موقت و دانشنامه تنها به شخص دانشجو تحویل داده می شود در غیر این صورت داشتن وکالت محضری الزامی است

مراحل صدور گواهی موقت المثنی

1- تکمیل فرم استشهادنامه محلی که توسط دانشجو و امضای آن توسط سه نفر از مطلعین و ثبت در دفتر اسناد رسمی جهت گواهی اعلام مفقودی گواهی موقت (پیوست شماره1)

1- تکمیل  برگه تعهدنامه توسط دانشجو و  تحویل آن به اداره  فارغ التحصیلان جهت صدور گواهی موقت المثنی(پیوست شماره 2) 

مراحل صدور دانشنامه المثنی

ارائه فرم استشهادنامه محلی  و تعهدنامه

تکمیل مفاد بخشنامه تاریخ 31/02/1379شماره  1178/43/د(پیوست شماره 3)

 

مراحل صدور ریزنمرات قابل جهت ترجمه

برای دریافت ریزنمرات قابل ترجمه ابتدابرگه درخواست ریزنمرات به کارشناس فارغ التحصیلان ارائه می گردد

گواهی ریزنمرات به همراه ریزنمرات تاییدشده با امضاء ریاست دانشگاه صادر می شود

تصویر پشت و روی دانشنامه به همراهریزنمرات و گواهی ریز نمرات ترجمه در سامانه خدمات دانشجویان سایت وزارت علومبارگذاری و ثبت می شود و دانشجو کد رهگیری دریافت می کند

پس از تایید توسط دانشگاه ایوانکی ودانشگاه منتخب استان سمنان در سایت توسط وزارت علوم  تایید می شود

در آخر پس از ترجمه دانشجو باید تمامی مدارک خود را به صورت حضوری در  سازمان امور دانشجویان تایید و مهر کند(پیوست شماره 4 )


برای دریافت گواهی موقت و دانشنامه برای آقایان مدارک زیر الزامی است

عطف به بخشنامه نه گانه سازمان وظیفه عمومی ناجا به شماره 57264/5/41  مورخ   04/09/ 1382   به آگاهی می رساند دانشجویان پسر در صورت داشتن یکی از موارد ذیل می توانند برای دریافت گواهی موقت و دانشنامه اقدام فرمایند.

1-کارت پایان خدمت دوره ضرورت

2-کارت معافیت دائم

3-کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن

4-نامه اشتغال به تحصیل در مقطع بعدی دارای شماره وتاریخ معافیت تحصیلی معتبر

5-گواهی صادره از نیروهای نظامی وانتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای  مذکور

6- گواهی صادره از نیروهای نظامی وانتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت بدون غیبت اولیه

7-گواهی اشتغال به تحصیل یا خدمت دروزارت بهداشت, وزارت آموزش و پرورش, سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و آموزشگاه فنون هواپیمائی

8-برگ اعزام به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن(برگ سبز یا برگ اعزام به خدمت)

9-کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی صادره به استناد قوانین قبلی

دریافت مدرک برای دانشجویان اتباع

دانشجویان اتباع برای دریافت گواهی موقت باید تصویرصفحه اول پاسپورت و صفحه تمدید اقامت توسط

دفتراسناد رسمی محضری شود و کپی برابر اصل تحویل اداره فارغ التحصیلان گردد

برای دریافت دانشنامه توسط دانشجویان اتباع طبق بخشنامه پیوست باید روادید خروجی قطعی به دانشگاه ارائه می گردد (پیوست شماره 4)

مراحل دریافت مدرک معادل

طبق  آیین نامه آموزشی جدید درج شده در سایت دانشگاه ،دانشجویان انصرافی مقطع کارشناسی پیوسته در صورتی که حداقل 68 واحد درسی راگذرانده باشد که تعداد دروس عمومی گذرانده آنها 10واحد و مابقی از سایر دورس باشد همچنین معدل کل وی بالای 12 باشد می تواند پس از طی مراحل ذیل مدرک معادل کاردانی در همان رشته را دریافت نماید:

تکمبل فرم درخواست

تاییدیه گروه آموزشی

تایید شورای آموزشی

انصراف دانشجو و انجام مراحل آن

فرایند لغو تعهد خدمت رایگان و دریافت دانشنامه جهت دانش آموختگان دوره روزانه

روشهای لغو تعهد:

انجام و ارائه سوابق کاری معتبر

پرداخت هزینه اعلامی از سوی سازمان امور دانشجویان(سامانه سجاد)

ارائه نامه عدم کاریابی از اداره کار و رفاه اجتماعی استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه که با بررسی کارشناسان محترم دانشگاه و سازمان صورت می گیرد(پیوست شماره 6)