منو های مرتبطشورای بررسی موارد خاص در دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالی جهت کمک به دانشجویانی که در جریان تحصیل آنها به هر دلیل با مشکل مواجه شده و حل آن بامقررات و آیین نامه های آموزشی موجود ممکن نمی باشد، تشکیل می­گردد و بدین صورت است که موضوع دانشجویان مذکور در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح می­گردد تا بارعایت مفاد آیین­ نامه موارد خاص فقط به وضعیت تحصیلی آن دانشجویان رسیدگی و رای نهایی جهت رفع مشکل بوجود آمده صادر نماید.

 

  • کمیسیون موارد خاص داخل

این کمیسیون در حدود و اختیارات تعیین شده برای دانشجویان واجد­الشرایط خاص صرفاً در مقاطع کادانی وکارشناسی تصمیم­ گیری و صورت جلسات آن را به طور رسمی و مستمر به دبیرخانه شورای موارد بررسی موارد خاص استان ارسال می­نماید.

 

  • حدود و اختیارات شورای بررسی موارد خاص داخل

اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با توجه به رعایت مقررات آموزشی در معرض اخراج قرار گرفته ­اند به شرط آنکه میانگین کل آنهاکمتر از ده نباشد و بعداز آن دیگر مشروط نگردند.

موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی پیوسته.

موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه و با ارائه مدارک مستند حداکثر یکسال برای ادامه تحصیل مراجعه ننموده ­اند و مشکلی از نظر مقررات وظیفه عمومی نداشته باشند.

موافقت با حداکثر یک نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان با شرایط خاص ودارای مدارک مستند.

 

 

  • شرح وظایف و فعالیتهای مربوط به کمیسیون موارد خاص داخل

امورمربوط به کمیسیون از طریق معاونت آموزشی به این دبیرخانه ارجاع می­گردد.

در پایان هر ماه روز دوشنبه هفته آخر جلسات کمیسیون راس ساعت 13برگزار می­گردد.

دعوتنامه جهت شرکت اعضاء توسط دبیرخانه و با امضای دبیر کمیسیون (معاونت دانشجویی) در موعدمقرر ارسال می­گردد.

کارشناس مربوطه نیز پرونده­های قابل بررسی را آماده و سپس در دستور کار جلسه قرار داده تادر جلسه مورد بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

پس ازاتمام جلسه صورت­جلسه در اختیار کارشناس قرار گرفته تا پس از تنظیم و تایپ آن طی نامه ­ای از سوی دبیر کمیسیون به معاونت آموزشی برای اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

 نحوه ارائه درخواست

  1. مراجعه به اداره آموزش و ارائه درخواست کتبی خود که شامل مشخصات فردی و دانشجویی همراه با مدارک لازم ( پزشکی، خانوادگی، تحصیلی، مالی و… ) با دلائل مثبته و تکمیل فرم در خواست می­باشد.
  2. مدارک ارائه شده توسط دانشجو باید به تائید مراجع ذیصلاح رسیده باشد و در صورت تائیدیه به عنوان مدرک مثبته استفاده خواهد شد.
  3. درخواست خلاصه پرونده آموزشی و وضعیت تحصیلی دانشجو از اداره آموزش
  4. طرح پرونده در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
  5. پیگیری مراحل پیشرفت کار از دبیر کمیسیون
دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر به آیین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه و موسسات آموزش عالی مراجعه نمایند. متن آیین نامه در فایل پیوست موجود است.

پیوست ها