اطلاعیه مهم برگزاری آزمون جامع دکتری- آذر 1400


قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری تخصصی دانشگاه ایوان کی

با سلام

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی برای برگزاری آزمون جامع دکتری در آذرماه 1400به شرح زیر می باشد:

1- آزمون جامع دکتری برای رشته های مهندسی صنایع و آینده پژوهی در روز 
 24 آذر 1400 برگزار خواهد شد. در صورت مناسب بودن شرایط؛ امتحان جامع به صورت حضوری در محل دانشگاه ایوان کی برگزار خواهد شد.

2- برگزاری امتحان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا صورت خواهد گرفت.

3- شرط شرکت در امتحان جامع، گذراندن تمامی واحد های درسی با معدل حدأقل 16 و همچنین احراز مدرک قبولی در یکی از آزمون های زبان(مطابق دستور العمل دانشگاه ایوان کی شرح داده شده در روند نمای دکتری) می باشد. امسال با توجه به شرایط کرونایی استثناعا مقرر گردید افرادی که موفق به قبولی در آزمون های زبان تا آذرماه 1400 
نشوند، با احراز سایر شرایط دیگر از ایشان نیز امتحان جامع به عمل آید. منتها در اسرع وقت نسبت به تحویل مدرک زبان اقدام نمایند درغیر اینصورت پروپوزال ایشان در شورای گروه طرح نخواهد شد.

4- برای اطلاع از دروس و منابع آزمون جامع دکتری صنایع اینجا و برای اطلاع از دروس و منابع آزمون جامع دکتری آینده پژوهی اینجا کلیک نمائید.

5- تمامی دانشجویان تا قبل از برگزاری آزمون جامع فرصت دارند، نسبت به تعیین استاد راهنمای رساله (تکمیل فرم مخصوص) اقدام نمایند. همچنین فرم شرکت در آزمون جامع (پیوست همین اطلاعیه) را تکمیل و حدأکثر تا یک هفته قبل از برگزاری آزمون جامع به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل دهند. 
در غیر اینصورت از ایشان امتحان به عمل نخواهد آمد.

6- (
شرط معافیت ازآزمون جامع دوره دکتری) 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲