مراحل دریافت وام:

1. تکمیل فرم های تقاضای وام(فرمهای4 و 7 و 1/7)
2. تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت دانشجویی متقاضی وام

این فرمها از طریق سایت دانشگاه (معاونت آموزش-اموردانشجویی - صندوق رفاه دانشجویان - فرم های وام شهریه) قابل دانلود و پرینت میباشد.

3 سند تعهد محضری

4.ورود به سایت bp.swf.ir(پورتال دانشجویی صندوق رفاه)

بعد از وارد شدن به سایت، عنوان درخواست وام راانتخاب نمایید.

5.بررسی و تایید درخواست وام دانشجو توسط دانشگاه

تذکر:دانشجویان متقاضی وام حتما باید در ترم های مجاز تحصیلی درخواست خود را ارسال کنند.

(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 4ترم اول- کارشناسی پیوسته و دکتری8ترم اول- کارشناسی ارشد4ترم اول)

6. ارسال پیامک به دانشجو بعد از تایید توسط صندوق


-وام دانشجویی به عنوان شهریه تحصیلی در حساب دانشگاه به نام دانشجوی متقاضی منظور میگردد.

- کارمزد وام صندوق رفاه 4درصد می باشد.

مبالغ وام

-کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسیپیوسته حداکثر مبلغ 13،000،000 ریال

-کارشناسی ارشد حداکثر مبلغ 26،000،000ریال

دکتری حداکثر مبلغ 65،000،000ریال

 

* این مبالغ در حال حاضر به میزان مذکور است واحتمال تغییر در سالهای آینده را دارد.


شرایط آموزشی:

متقاضیان وام در صورت تأیید وام، در ترم های آینده نیز از این تسهیلات به طور خودکار بهره مند می شوند مگر در یکی از شرایط زیرباشند.

1. دو ترم متوالی مشروط شده باشند.

2. در مهلت مقرر انتخاب واحد نکرده باشند.

3. خود متقاضی اعلام عدم نیاز به وام نماید.