مطابق با بخشنامه شماره 130/1/24871 مورخ 1390/12/23 افرادی که می توانند ضمانت دانشجویان متقاضی تسهیلات رفاهی را به عهده بگیرند (مشروط براینکه گواهی معتبر از سازمان مربوطه جهت معرفی و تعهد کسر از حقوق ارائه نمایند) عبارتند از؛


1.  کارکنان رسمی و پیمانی دولت

2. کلیه جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان از کارافتاده که حقوق و مزایا از بنیاد شهید و جانبازان و ایثارگران دریافت می نمایند.

3. کارکنان رسمی و پیمانی نهادهای عمومی غیردولتی با حداقل سه سال سابقه اشتغال مانند :

نهاد رهبری و مراکز تابعه آن، شهرداری ها، هلال احمر، کمیته امداد حضرت امام (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد امور بیماری های خاص، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت های بدنی، سازمان تامین اجتماعی، فدراسیون های ورزشی، جهاد دانشگاهی، دهیاری ها و ...

4. کارکنان رسمی دانشگاه های آزاد اسلامی، کلیه بانک ها، شرکت آب و فاضلاب، مخابرات، برق، گاز و سایر شرکت های دولتی با حداقل سه سال سابقه اشتغال

5. کارکنان رسمی و پیمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

6. مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی (کفیل مستمری بگیر نمی تواند ضامن باشد.)

توجه:

     پذیرفتن ضمانت کلیه بازنشستگان (به جز بازنشستگان نیروهای مسلح) به علت عدم کسر از حقوق آنان طبق بنداخیر تبصره 1 ماده  96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، تا اطلاع ثانوی ملغی اعلام می گردد.