قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


تهیه گزارش و ارائه آن در روز ارائه سمینار علاوه بر فایل پاورپوینت الزامی می باشد. لذا می بایست دانشجویان گزارشی 10 صفحه ای با فرمت قرار داده شده، آماده کنند و در روز ارائه، بصورت پرینت شده به اساتید تحویل دهند.


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸