کارگاه مشاوره نقش و تأثیر تفکر بر سواد مالی


این کارگاه با حضور 35 نفر از دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری در دانشگاه و همچنین با شرکت استاد مشاور انجمن، جناب نیلچی و استاد جهانبخش میرزایی به عنوان سخنران جلسه،برگزار گردید. کارگاه مشاوره‌ای  برای دانشجویان مقطع کارشناسی برگزار شد و 2 ساعت به طول انجامید. استاد مربوطه راجب سواد، تعریف سواد در دوره‌های مختلف زمان و تأثیر آن بر روی زندگی به خصوص نقش آن در موفقیت مالی، سخن گفتند. همچنین پذیرایی مختصری از مشارکت کنندگان به عمل آمد.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱