علی اصغر آزاد

 • مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: a.azad@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه - پنجشنبه


 • دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد واحدتهران مرکز

  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ازدانشگاه تهران،دانشکده مدیریت

  کارشناسی حسابداری ازدانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب  

 •     گروه صعنتی لوازم خانگی جهان زیوان از 1386/12/11به عنوان معاونت مالی اداری تا کنون به صورت قراردادی


      مؤسسه حسابرسی یکتا تدبیر از 1385/08/01 تا 1386/11/30به عنوان سرپرست ارشد حسابرسی


      موسسه حسابرسی صدر از1380/02/22 لغایت1385/07/30 به عنوان سرپرست ارشد حسابرسی


      شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه از 1375/05/01تا 1379/09/05 به عنوان بازرسی مالی


      تولیدی ایران پلاستیک  از 1372/01/22 تا 1386/10/25 به صورت متناوب به عنوان حسابدار و مسئول مالی


 • مقاله با موضوع

   Impact of Future Contracts in Currency Rate and Interest Rate on Financial Approach in Corporations of Accepted in Tehran Stock Exchange

  - مقاله با عنوان ارائه الگو کارایی شرکت با نقش معیار های نظارتی رویکرد  فرهنگی و لاسو

  - پژوهش با موضوع ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر فروش مواد غذایی در فروشگاههای زنجیره ای رفاه شهر تهران در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله با اخذ درجه عالی از دانشگاه تهران.

  - رساله به عنوان ارائه مدل کارای شرکت با تاکید بر نقش معیار های عملکرد – مدیریت و ریسک با به کار گیری روش یاد گیری ماشینی

   


 • مهارتها:

  مدیریت مالی،حسابداری مالی،حسابداریصنعتی،حسابرسی داخلی،حسابرسی عملیاتی،حسابرسی مالیاتی،حسابرسی مستقل، تهیه صورتهای مالی اساسی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و ارزشافزوده،تهیه لوایح دفاعی و...

  تسلط به نرم افزارهای مالی .

  تسلط به نرم‌افزارهای MicrosoftOffice .

  دوره های آموزشی:

  دوره آموزشی  IFRSدردانشگاه علامه طباطبایی

  دوره آزمونحسابدار رسمی در مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی .

  کارگاه آموزشیتهیه صورتهای تلفیقی در مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی .

  دوره آموزشی حسابرسیعملیاتی در مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی .

  دوره آموزشیحسابداری سرمایه گذاریها ، صورتهای مالی تلفیقی و اشخاص وابسته در مرکز آموزشجامعه حسابداران رسمی .

  اخذ مدرک ICDL  در خصوصمهارتهای رایانه ای .