علی اکبر قهرمانی کلوزان

  • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل: alia.gh@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه


  • کارشناسی: معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/ سال 1373

    کارشناسی ارشد:مدیریت/ دانشگاه تربیت مدرس/ سال 1384

    دکتری: مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی/ دانشگاه علامه طباطبایی/ 1388